GRATIS SPOEDJURIST

Telefoonnummer: 0485 746 201

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor u dringend rechtshulp nodig heeft. Enkele juristen uit ons netwerk hebben zich bereid verklaard om gratis spoedeisende rechtshulp verlenen voor mensen die het per direct en dringend nodig hebben.

Door het bellen van het onderstaande nummer wordt u rechtstreeks in contact gebracht met een gratis jurist. Wij willen u verzoeken om geen misbruik te maken van deze gratis dienst en enkel te bellen indien u echt dringend rechtshulp nodig meent te hebben.

Enkele voorbeelden van dringende situaties zijn:

 1. U bent gedagvaard en wenst juridische bijstand;
 2. U heeft een besluit/beschikking van de gemeente of het UWV ontvangen;
 3. U bent door de rechtbank opgeroepen om op een zitting te verschijnen;
 4. U heeft een uitspraak van de rechter ontvangen;
 5. U wenst bijstand bij een verhoor bij de sociale recherche;
 6. Een deurwaarder dreigt bij u beslag te leggen;
 7. Een deurwaarder dreigt uw inboedel en/of auto in het openbaar te verkopen;

  Er kunnen zich situaties voordoen waardoor u dringend rechtshulp nodig heeft. Enkele juristen uit ons netwerk hebben zich bereid verklaard om gratis spoedeisende rechtshulp verlenen voor mensen die het per direct en dringend nodig hebben.

  Door het bellen van het onderstaande nummer wordt u rechtstreeks in contact gebracht met een gratis jurist. Wij willen u verzoeken om geen misbruik te maken van deze gratis dienst en enkel te bellen indien u echt dringend rechtshulp nodig meent te hebben.

  Enkele voorbeelden van dringende situaties zijn:

  1. U bent gedagvaard en wenst juridische bijstand;
  2. U heeft een besluit/beschikking van de gemeente of het UWV ontvangen;
  3. U bent door de rechtbank opgeroepen om op een zitting te verschijnen;
  4. U heeft een uitspraak van de rechter ontvangen;
  5. U wenst bijstand bij een verhoor bij de sociale recherche;
  6. Een deurwaarder dreigt bij u beslag te leggen;
  7. Een deurwaarder dreigt uw inboedel en/of auto in het openbaar te verkopen;Spoedadvocaat