Incassobrief

Ik heb een (onterechte) incassobrief ontvangen!

Indien u een incassobrief heeft ontvangen– ook wel een aanmaning of sommatiebrief genoemd – is het belangrijk om goed te controleren of de vordering u bekend voorkomt. Bovendien is het van belang dat u de hoogte van de gevorderde hoofdsom nagaat. Bent u het niet eens met de vordering? Wij beoordelen kosteloos de door u ontvangen incassobrief. Vervolgens bespreken we met u de mogelijkheden om met succes verweer te voeren tegen de incassobrief.

Buitengerechtelijke kosten

Naast de gevorderde hoofdsom worden vaak incassokosten / buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht. De hoogte van de incassokosten is aan een wettelijk maximum gebonden op grond van het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). Veelal mag hoogstens 15 % aan incassokosten aan de schuldenaar worden doorberekend. Het wil nog wel eens voorkomen dat dit wettelijk maximum wordt overschreven. Het is dan zinvol om hiertegen verweer te voeren.

Naast de wettelijke maximering van de incassokosten, zijn incassobureaus en gerechtsdeurwaarders gebonden aan de wettelijke eis om een zogenoemde ‘veertiendagenbrief’ te sturen alvorens incassokosten aan de consument mogen worden doorberekend. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de consument eerst in gebreke dient te worden gesteld en minstens 14 dagen de tijd moet worden gegeven om de vordering alsnog te voldoen. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat er geen incassokosten in rekening mogen worden gebracht indien de consument niet minstens veertien dagen de tijd is gegeven om de vordering alsnog te voldoen. Ook bij een onzuivere formulering – hetgeen in de praktijk veel voorkomt – mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht.

Telefoonabonnement met ‘gratis’ telefoon

Vaak als er een telefoonabonnement wordt afgesloten, ontvangt u daarbij een ‘gratis’ telefoon. Deze telefoon is echter niet gratis! De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de prijs van de telefoon is verdisconteerd in de abonnementsprijs. Ten behoeve van de duidelijkheid voor de consument dient de prijs/waarde van de (mobiele) telefoon schriftelijk in het contract te worden vermeld. Is dat bij u niet gebeurd? U kunt dan de koop, voor zover die betrekking heeft op de mobiele telefoon, vernietigen en de (geïndexeerde) koopprijs van de mobiele telefoon terugvorderen!

Bent u het niet ineens met een incassobrief? Neem dan contact met ons op! Wij beoordelen kosteloos de incassobrief, waarna samen wordt gekeken naar de mogelijkheden om met succes verweer te voeren tegen de incassobrief. Indien noodzakelijk zullen wij u doorverwijzen naar een nagenoeg gratis advocaat.

Welke partijen kunt u als wederpartij tegenkomen?

Incassobureaus en firma’s die vorderingen opkopen

Intrum Justitia Nederland BV
Lindorff BV
Lindorff Purchase BV
Hoist Portfolio Holding Ltd
Hoist Kredit AB
Vesting Finance
Direct Pay Services BV
GGN Mastering Credit NV
Webcasso BV
Marjoc I BV
Marjoc BV met Marjoc Finance
Gothia BV
Next Finance BV
JJ&G Finance BV
Arrow Global Investments Holding Ltd
Arrow Global Investments Holdings Benelux BV
InVesting BV
Fa-Med BV
Varde Investments (Ireland) Limited
Tealinez Limited Cyprus)
Transfair BV
Transfair Purchase BV
infoscore Portfolio Management International GmbH
infoscore Nederland BV

Telecommunicatie

KPN BV (Hi)
T-Mobile Netherlands BV
Ben Nederland BV
Simpel Consumenten BV
Orange Nederland NV
Dutchtone NV
Telfort BV
Vodafone Libertel BV
Vodafone Libertel NV
Libertel Verkoop en Services BV
Airfield NV
Canal+ NV
M7 Group SA
Youfone Nederland BV

Energiemaatschappijen

Essent Retail Energie BV
Energiedirect BV
Groene Energie Administratie BV (Greenchoice)

Financiële instellingen

Crédit Agricole Consumer Finance Nederland BV
InterBank NV
Financieringsmaatschappij Mahuko NV
Mahuko Financieringen BV
MNF Bank BV
IDM Finance BV
IDM Bank NV
IDM Financieringen BV
Finata Bank NV
Ribank NV
De Nederlandse Voorschotbank BV
Crediet Maatschappij “De IJssel” BV
Intermediaire Voorschotbank BV
NVF Voorschotbank BV
Voordeelbank BV
Eurofintus Financieringen BV
Eurofintus BV
Arenda BV
ABN AMRO Bank NV
DSB Bank NV
Dexia Bank Nederland NV
Bank Labouchere NV
Legio Lease BV
Santander Consumer Finance Benelux BV
RBS (RD Europe) BV
Comfort Financieringen Nederland BV
Comfort Financieringen NV
Quander Consumer Finance BV
LaSer Nederland BV
Primeline Services BV
arvato Finance BV (AfterPay)

incassobrief

CONTACTFORMULIER

 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
 • Wij sturen u een bevestiging zodra wij een bericht van u hebben ontvangen.
 • Wij streven ernaar om binnen 24 uur uw vraag te beantwoorden.
 • Wij brengen geen kosten bij u in rekening.

  Incassobureau

  Een bedrijf dat voor andere bedrijven en personen rekeningen probeert te innen. Een incassobureau heeft geen dwangmiddelen en geen wettelijke status; iedereen kan een incassobureau beginnen. incassobrief

  Intimiderend gedrag incassobureau
  Brieven van incassobureaus kunnen soms heel dreigend zijn. Maar weet dat incassobureaus niet mogen dreigen met (rechts)maatregelen waarvoor zij volgens de wet geen bevoegdheid hebben. Zo mag een incassobureau bijvoorbeeld geen ontruimingen doen, gedwongen verkopen uitvoeren of beslag leggen op bankrekeningen, loon of uitkeringen. Ook mogen zij geen (concept)dagvaardingen uitbrengen (dat mag alleen een deurwaarder), dreigen met BKR-registratie of zeggen een rechtelijke uitspraak te hebben, terwijl dit niet zo is. incassobrief

  Incassobureaus mogen u ook niet agressief benaderen. Agressief benaderen is bijvoorbeeld schelden, bang maken, stellig beweren dat u de proceskosten moet betalen of contact opnemen via sociale netwerken, de werkgever of de uitkeringsinstantie. incassobrief

  Incassobureaus mogen contact met u opnemen om u te laten betalen. Maar zij mogen u niet overspoelen met sms-berichten, e-mail of telefoontjes. incassobrief

  Ontvangt u een brief van een incassobureau, controleer dan de volgende onderwerpen:incassobrief

  • klopt de hoofdsom?
  • zijn er naast de hoofdsom extra kosten in rekening gebracht?
  • zijn de extra kosten die in rekening worden gebracht ook (op de juiste manier) aan u gemeld?

  (Gerechts-)deurwaarder incassobrief

  Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die een aantal wettelijke taken mag uitvoeren, zoals: incassobrief

  • het betekenen van een dagvaarding, dat wil zeggen: persoonlijk afgeven of achterlaten in een gesloten enveloppe. Hierdoor staat vast dat iemand van de inhoud kennis heeft genomen (of kunnen nemen). Als de dagvaarding niet in persoon is betekend, maar in een gesloten enveloppe is achtergelaten, dan staat dus (nog) niet vast dat iemand kennis heeft genomen van de dagvaarding;
  • akten opmaken, zoals een proces-verbaal waarin staat welke zaken onder een beslag vallen. Of feitelijke constateringen staan zoals in een geschil tussen het al dan niet ontruimd hebben van een woning. In dat geval gaat de deurwaarder langs en kijkt of de woning ook echt ontruimd is. De deurwaarder zal de toestand die hij aantreft beschrijven en vastleggen in een proces-verbaal, wat dan dwingende bewijskracht krijgt;
  • beslag leggen, wat kan met toestemming vooraf van de rechtbank of op basis van een titel. Een titel is bijvoorbeeld een uitspraak van een rechtbank die deze uitspraak neerlegt in een vonnis. Met dit vonnis mag de deurwaarder geld of goederen in beslag nemen en verkopen om de openstaande vordering te voldoen; en
  • panden ontruimen, al dan niet met behulp van de politie. incassobrief

  Veel deurwaarderskantoren hebben ook een incasso afdeling. Wanneer ze optreden als incassobureau, hebben ze ook die status en dus niet de status van gerechtsdeurwaarder. Dit betekent dat zij zich dan dienen te houden aan de regels die gelden voor incassobureaus. Zij mogen dan bijvoorbeeld niet dreigen met het leggen van beslag.

  Uitleg van de incasso procedure incassobrief

  u ontvangt een factuur voor een afgenomen product of dienst incassobrief

  Wanneer u een product of een dienst bestelt, gaat u een overeenkomst aan. U bent verplicht om daarvoor te betalen en de andere partij is verplicht om de dienst of het goed te leveren op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats.

  De bijbehorende factuur bevat een betalingstermijn. Wanneer u de  factuur niet binnen deze termijn betaalt, dan volgt een herinnering.

  u ontvangt een betalingsherinnering incassobrief

  Als u een factuur onbetaald laat krijgt u eerst een herinnering. Hierin vraagt het bedrijf u om alsnog te betalen. Daarnaast wordt vaak aangegeven dat wanneer binnen de termijn die in de herinnering genoemd wordt niet is betaald, er extra kosten in rekening worden gebracht. Soms worden dit administratiekosten, incassokosten, buitengerechtelijke kosten of aanmaningskosten genoemd. Hoe de benaming ook luidt, het in rekening brengen van extra kosten is aan regels gebonden. Afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom, mag er maar een bepaald maximum bedrag aan incassokosten aan u worden doorberekend. Dit is neergelegd in het Besluit buitengerechtelijke Incassokosten 2012. Hier leest u meer over de maximale incassokosten.

  u ontvangt een brief van het bedrijf zelf of van een incassobureau (aanmaning of sommatie) incassobrief

  Wanneer u niet betaald binnen de termijn die op de factuur staat én ook niet binnen de nieuwe termijn die in de betalingsherinnering staat aangegeven, dan volgt een aanmaning of sommatiebrief. U ontvangt een brief van een incassobureau waarin wordt gezegd dat u een rekening niet heeft betaald. En dat u niet heeft gereageerd op één of meer betalingsherinneringen of aanmaningen. U krijgt de kans om voor een bepaalde datum alsnog te betalen. Het incassobureau rekent extra kosten.

  Let op dat de incassokosten alleen in rekening mogen worden gebracht als het bedrijf (of het incassobureau) aannemelijk kan maken (kan bewijzen) dat u de eerdere brieven ook daadwerkelijk heeft ontvangen.

  Dagvaarding incassobrief

  betekenen van een dagvaarding (bezorgen van een dagvaarding) door een deurwaarder incassobrief

  Als u een rekening blijvend niet betaalt, dus ook niet na een herinnering en een aanmaning, dan kan de schuldeiser de situatie voorleggen aan de rechter. De schuldeiser vraagt dan aan de rechter om u te veroordelen de openstaande vordering (en de inmiddels opgelopen kosten) te voldoen. Een deurwaarder betekent (bezorgt) hiervoor eerst een dagvaarding aan u. De deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten.

  In de dagvaarding staat dat u zich op een bepaald moment voor de rechter moet melden. In de dagvaarding staat verder omschreven waarom de schuldeiser vindt dat u hem geld verschuldigd bent. Ook zal de schuldeiser in de dagvaarding vaak omschrijven welke stappen hij al eerder heeft ondernomen om u tot betaling te dwingen. Verder zal de schuldeiser in de dagvaarding ook vermelden welke (incasso)kosten hij heeft moeten maken. Tot slot wordt in de dagvaarding de rechter gevraagd om u te veroordelen om de openstaande schuld en de gemaakte incassokosten te voldoen.

  zittingsdatum (roldatum)

  De datum die op de dagvaarding staat vermeld als datum waarop u voor de rechter dient te verschijnen is de zogenaamde roldatum. U hoeft op de roldatum niet in persoon te verschijnen. Verschijnen betekent dat u een brief moet schrijven waarin u reageert op wat in de dagvaarding staat. Dit heet een conclusie van antwoord. In uw eerste brief is het voldoende om een nadere termijn te vragen, dus om uitstel te vragen. Dit wordt de eerste keer altijd gegeven. De nieuwe datum die u dan krijgt is weer een roldatum, waarop u weer niet in persoon hoeft te verschijnen, maar een conclusie van antwoord moet indienen.

  zelf procederen bij de kantonrechter of via een advocaat incassobrief

  Vorderingen tot maximaal € 25.000 (of wanneer het geschil om een huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst of een arbeidsovereenkomst gaat) vallen onder de afdeling kanton. U bent daarvoor niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt proberen deze procedure zelf te voeren.

  Meestal is het verstandig om hiervoor toch een advocaat in te schakelen. Bij het voeren van een procedure moet u zich houden aan een groot aantal procesregels. Als u daar niet goed op let, kunt u uw zaak verliezen, terwijl dit niet nodig was geweest. Daarnaast weet een advocaat precies wat hij wel en wat hij niet moet zeggen en vooral welke juridische consequenties bepaalde formuleringen hebben. Als “leek” kunt u zich daar goed mee in de vingers snijden.

  Gaat het over een vordering die hoger is dan € 25.000, dan moet u verplicht een advocaat inschakelen.

  comparitie van partijen incassobrief

  Nadat u (of uw advocaat) heeft geantwoord op wat er in de dagvaarding staat, volgt meestal een zogenoemde comparitie van partijen. Op deze datum is het de bedoeling dat de partijen (met hun advocaat of gemachtigde), in de rechtbank verschijnen voor de rechter. De rechter wil dan voornamelijk vragen stellen aan partijen zelf, waarbij de advocaten de procedureregels bewaken. incassobrief

  Daarnaast probeert de rechter meestal ook te bekijken of er een regeling kan worden getroffen zonder dat de rechter een uitspraak hoeft de doen. Als de partijen daarvoor openstaan, dan krijgen zij van de rechter de gelegenheid om op de gang met elkaar te overleggen over een minnelijke regeling. Wanneer dit overleg slaagt, dan zal de rechter deze regeling vastleggen in een proces-verbaal. Mislukt het overleg, dan zal er verder worden geprocedeerd. In dat laatste geval kan de rechter aan een partij een bewijsopdracht geven, of een nieuwe schriftelijke ronde bepalen of een eindvonnis wijzen.incassobrief

  Vonnis incassobrief

  vonnis (de uitspraak) incassobrief

  Als partijen samen geen regeling kunnen treffen, dan zal de rechter uiteindelijk vonnis wijzen. Dit houdt in dat de rechter een beslissing neemt over het geschil en antwoord geeft op de vraag van de schuldeiser. U ontvangt dan een vonnis waarin dit antwoord staat. Als de rechter vindt dat u moet betalen dan staat dit in het vonnis, inclusief wel of geen extra kosten. De proceskosten zullen in ieder geval bovenop de hoofdsom komen als de rechter vindt dat u de hoofdsom moet betalen.

  Met dit vonnis kan de schuldeiser via een deurwaarder beslag laten leggen. Geld op uw bankrekening kan in beslag worden genomen, maar ook uw loon of uitkering. Daarnaast kunnen alle roerende zaken die u in bezit heeft in beslag worden genomen, zoals bijvoorbeeld uw TV, uw auto of een schilderij.

  Let op dat de deurwaarder altijd rekening moet houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet kunt u hier berekenen.

  verstekvonnis incassobrief

  Als u incassobrief (en uw advocaat) niet komt opdagen en ook niet schriftelijk reageert, dan zal de rechter de vordering van de eisende partij in principe geheel toewijzen. De rechter spreekt dan uit dat u verstek hebt laten gaan en dat hij, meestal incassobrief vier weken later, een verstekvonnis zal wijzen. Dit wordt dan een vonnis waarbij u niet hebt gereageerd op de stellingen van de schuldeiser.

  Tussen de datum waarop de rechter heeft beslist dat er een verstekvonnis wordt gewezen en de datum waarop dat vonnis ook echt wordt gewezen, kunt u het verstek nog zuiveren. Dit houdt in dat u bij de rechtbank meldt dat u graag nog wilt reageren, voordat er vonnis wordt gewezen. De procedure gaat dan weer verder en de rechtbank wacht dan op uw conclusie van antwoord. Als u dit stuk niet op tijd indient, zal de rechtbank alsnog vonnis wijzen.

  bezorgen van het vonnis incassobrief

  De deurwaarder betekent (bezorgt) het vonnis aan u. De deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten. Betaalt u niet binnen de termijn die in het vonnis wordt genoemd, dan incassobrief mag (en zal) de deurwaarder beslag leggen.

  verzet tegen een verstekvonnis

  Heeft u een verstekvonnis ontvangen, dan kunt u daar alsnog verweer tegen voeren. Dit noemt men ‘in verzet komen’. U laat dan binnen vier weken na ontvangst van het verstekvonnis, of in ieder geval binnen vier weken nadat u het vonnis heeft ontvangen of binnen vier weken nadat bijvoorbeeld beslag gelegd is op uw loon, uitkering of roerende zaken, door uw advocaat een dagvaarding opstellen, de verzetdagvaarding. In deze verzetdagvaarding meldt uw advocaat aan de eiser dat u alsnog verweer gaat voeren. De zaak wordt dan alsnog aan de rechter voorgelegd en gaat verder waar hij was geëindigd. Deze verzetdagvaarding wordt dan gezien als een antwoord op de oorspronkelijke dagvaarding van de schuldeiser (conclusie van antwoord). Na de verzetdagvaarding zal vaak een comparitie van partijen worden gepland (waarvoor de partijen naar de rechtbank moeten komen).

  Let op: als u niet op tijd verzet aantekent, dan incassobrief wordt het vonnis onherroepelijk en bent u aan de uitspraak van de rechter gebonden. Daarom is het belangrijk om tijdig verzet in te stellen.
  beslaglegging
  Met het vonnis kan de deurwaarder beslag leggen. Is het vonnis ‘uitvoer bij voorraad’ dan kan de deurwaarder direct beslag leggen nadat u het vonnis ontvangen heeft. ‘Uitvoerbaar bij voorraad’ betekent dat het vonnis wordt uitgevoerd, ondanks dat u nog in beroep kan.

  Beslag leggen kan op verschillende manieren gebeuren, deze worden hierna uitgelegd.

  Algemeen

  • Wanneer u een vordering ontvangt van een incassobureau, reageer hier dan altijd schriftelijk op. Ook wanneer de vordering niet klopt of als u de factuur al heeft betaald.
  • Geef liever geen telefoonnummers af aan incassomedewerkers. Er is geen enkele reden voor telefonisch contact, als u dat niet wenst.
  • Maak uw dossier compleet. Vraag zoveel mogelijk informatie op bij het incassobureau en laat deze per post naar u opsturen. Vraag ook naar een duidelijke specificatie van de kosten.
  • Bewaar alle brieven en mailberichten. Gooi geen brieven weg die u heeft ontvangen van het incassobureau. Maak een kopie van de brieven die u zelf stuurt, bewaar verzendbewijzen en laat afspraken die u maakt schriftelijk bevestigen. Verstuur belangrijke brieven altijd aangetekend.
  • Vraag bij bezoek aan huis of de medewerker handelt als deurwaarder of als incassomedewerker. Incassomedewerkers hebben geen wettelijke positie en kunnen u dan ook niet dwingen om ergens aan mee te werken.
  • Als u in uw recht staat, houd dan voet bij stuk.

  U heeft geen openstaande rekening

  U heeft op tijd betaald

  Wanneer u de rekening aan het bedrijf of het incassobureau heeft betaald, moet de zaak bij het incassobureau worden gesloten. U moet dit wel aan het incassobureau laten weten.

  • Stuur een aangetekende brief naar het incassobureau en leg hierin uit dat u de rekening al heeft betaald.
  • Stuur betalingsbewijzen mee (kopie pinbon en/of bankafschrift);
  • Bewaar een kopie van deze brief met het verzendbewijs.

  U heeft te laat betaald

  U bent misschien nog wel incassokosten verschuldigd als het bedrijf of het incassobureau u eerder heeft gevraagd de rekening te betalen en zij u hiervoor een uiterste betaaldatum hebben gegeven.

  Dit wordt ook wel een “14-dagen brief” genoemd. U krijgt dan een laatste betalingstermijn om te betalen. De betalingstermijn van 14 dagen gaat in de dag na ontvangst van de “14-dagen brief” door de debiteur. Na deze 14 dagen mag de vordering met incassokosten worden verhoogd. De hoogte van de incassokosten moeten ook in de brief staan vermeld.

  • Controleer de hoogte van de incassokosten.

  Is het niet helemaal duidelijk welke incassokosten in rekening mogen worden gebracht?

  Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.

  U heeft een openstaande rekening

  U bent vergeten de rekening te betalen

  Wanneer u de rekening vergeten bent te betalen, moet u deze alsnog zo snel mogelijk betalen aan het incassobureau. Het incassobureau mag incassokosten in rekening brengen.

  • Controleer de hoogte van de incassokosten.
  • Betaal het deel van de incassokosten waar u het wel mee eens bent.
  • Een incassobureau kan voor het resterende bedrag alsnog naar de rechter gaan.

  Is het niet helemaal duidelijk welke incassokosten in rekening mogen worden gebracht?

  Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.

  U heeft een betalingsregeling

  • Als u een betalingsregeling heef afgesproken met het bedrijf, meldt dit dan zo snel mogelijk bij het incassobureau.

  U kunt hiervoor de voorbeeldbrief op de downloadpagina gebruiken.

  U kunt de rekening niet (in één keer) betalen

  • Vraag de schuldeiser of het incassobureau om een betalingsregeling en doe daarin zelf een voorstel dat u kunt nakomen.
  • Betaal alvast de eerste termijn.

  Het bedrijf of het incassobureau is niet verplicht om een betalingsregeling met u te treffen of akkoord te gaan met de regeling die u voorstelt. Voorkom dat de schuldeiser naar de rechter gaat. De rechter oordeelt alleen of de rekening klopt en mag niet beslissen over een betalingsregeling.

  U kunt hiervoor de voorbeeldbrief op de downloadpagina gebruiken.

  Hoogte rentekosten en incassokosten

  Rentekosten

  Als u uw rekening niet op tijd betaald mag een schuldeiser rente in rekening brengen vanaf het moment dat de betalingstermijn uit de aanmaningsbrief is verstreken.

  Bij overeenkomst of algemene voorwaarden kan een rentepercentage en een manier van berekenen zijn afgesproken. Wanneer in de overeenkomst of de algemene voorwaarden hierover niets is geregeld, mag de schuldeiser wettelijke rente in rekening brengen.

  • Controleer de hoogte van de rentekosten.

  Is het niet helemaal duidelijk of rentekosten in rekening mogen worden gebracht?

  Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.

  Incassokosten

  • Controleer de hoogte van de incassokosten.
  • Betaal het deel van de incassokosten waar u het wel mee eens bent.

  Is het niet helemaal duidelijk welke incassokosten in rekening mogen worden gebracht?

  Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.

  Geen incassokosten bij krediettransacties

  Als sprake is van een krediettransactie waarop de Wet op het consumentenkrediet van toepassing is, dan mag het incassobureau of de deurwaarder geen incassokosten in rekening brengen. Dit is het geval bij een geldlening, huurkoop of koop op afbetaling.

  Is het niet helemaal duidelijk of incassokosten in rekening mogen worden gebracht?

  Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.

  Dubbele incassokosten

  Incassokosten kunnen maar één keer in rekening brengen. Wanneer de schuldeiser de kosten al in rekening heeft gebracht en de vordering vervolgens uitbesteedt, dan mag het incassobureau niet nogmaals kosten in rekening brengen.

  Is het niet helemaal duidelijk welke incassokosten in rekening mogen worden gebracht?

  Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.

  Er wordt BTW gerekend over de incassokosten

  In sommige gevallen mag over de incassokosten BTW in rekening worden gebracht. De meeste ondernemers zijn BTW-plichtig. Is een ondernemer BTW-plichtig, dan krijgt hij de BTW die hij aan het incassobureau moete betalen terug van de Belastingdienst. Hij mag u dan geen BYW over incassokosten in rekening brengen. Ook niet via het incassobureau.

  Niet BTW-plichtig zijn bijvoorbeeld verhuurders, woningbouwverenigingen, medici/zorgverleners, banken, verzekeringsmaatschappijen, onderwijsinstellingen, sportclubs, kansspelen en uitvaartondernemers. Huren deze bedrijven een incassobureau in, dan betalen ze BTW aan het incassobureau. Zij krijgen deze BTW niet terug van de Belastingdienst. Daarom mogen de BTW doorberekenen aan de klant die niet op tijd betaalt.

  De Belastingdienst heeft bepaald dat de aankoop van een vordering niet als BTW-activiteit wordt aangemerkt. Wanneer een bedrijf de vordering verkoopt aan een incassobureau verschuift de vordering van een onderneming die BTW-plichtig is naar een ondernemer die over deze werkzaamheden niet BTW-plichtig is. Toch mag ook dan geen BTW over de incassokosten worden berekend. Het incassobureau maakt dan immers in de rol van nieuwe schuldeiser gebruik van een eigen incassoafdeling en over deze interne werkzaamheden is geen BTW verschuldigd.

  Is het niet helemaal duidelijk of BTW over de incassokosten in rekening mag worden gebracht?

   Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.

  Oude rekening

  Verjaring en verjaringstermijnen

  Het recht van een schuldeiser om betaling van een factuur of een vordering te af te dwingen is niet eeuwigdurend. Na verloop van de verjaringstermijn hoeft u niet meer te betalen.

  De wet kent meerdere verjaringstermijnen. Er geldt een algemene verjaringstermijn van 20 jaar.

  Voor een aantal vorderingen (zoals geldleningen en periodieke huurbetalingen) bestaat een afwijkende verjaringstermijn van 5 jaar. Voor overeenkomsten die u als consument heeft gesloten met een bedrijf of een ondernemer geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

  Koop op krediet

  Als een kredietovereenkomst ‘voldoende verbonden’ is met de consumentenkoop, bijvoorbeeld bij het kopen van een auto, dan geldt ook daarvoor de verkorte verjaringstermijn van 2 jaar.

  Voor vonnissen geldt de lange verjaringstermijn van 20 jaar. Ook als de onderliggende vordering een kortere verjaringstermijn heeft.

  Stuiting en verlenging van de verjaring

  Om te voorkomen dat een vordering verjaart, zal de schuldeiser u regelmatig laten weten nog een vordering op u te hebben. Door het versturen van aanmaningen kan men een lopende verjaringstermijn stoppen. Dat heet stuiting. De schuldeiser moet wel kunnen aantonen dat deze aanmaningen binnen de verjaringstermijn verstuurd zijn, bijvoorbeeld door een brief aangetekend te versturen.

  Door stuiting van de verjaring, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen op de dag volgend op de stuitingsdag. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar.

  Is de vordering verjaard, meld dit dan schriftelijk aan het bedrijf of het incassobureau.

  U kunt hiervoor de voorbeeldbrief op de downloadpagina gebruiken.

  Is het niet helemaal duidelijk welke verjaringstermijn in uw situatie geldt? Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.

  Onbekende rekening

  U hebt het product of de dienst niet afgenomen of niet ontvangen

  Hebt u nooit een overeenkomst gesloten met het bedrijf? Of hebt u het product of de dienst wel besteld, maar nooit ontvangen? Neem direct schriftelijk contact op met het bedrijf of het incassobureau. Leg uw verhaal uit en vraag om een kopie van de oorspronkelijke overeenkomst, opdrachtbevestiging, rekening en de aanmaningsbrief.

  Uit de opdrachtbevestiging moet blijken dat u de bestelling hebt geplaatst.

  Verwijst het incassobureau u door naar de oorspronkelijke schuldeiser? Ga daar niet mee akkoord. Het incassobureau moet kunnen bewijzen dat u de rekening moet betalen.

  U kunt hiervoor de voorbeeldbrief op de downloadpagina gebruiken.

  De brief is niet voor u bestemd

  Is de brief voor een vorige bewoner, stuur de brief dan terug aan het incassobureau.

  Wettelijke rente

  De wettelijke rente voor consumenten bedraagt:

  JAARRENTEPERCENTAGE
  vantot
  1 januari 20011 januari 20028%
  1 januari 20021 augustus 20037%
  1 augustus 20031 februari 20045%
  1 februari 20041 januari 20074%
  1 januari 20071 juli 20096%
  1 juli 20091 januari 20104%
  1 januari 20101 juli 20113%
  1 juli 20111 juli 20124%
  1 juli 20121 januari 20153%
  1 januari 2015tot heden2%

  Bij de wettelijke rente wordt uitgegaan van het systeem van rente over rente op jaarbasis. Rente over rente, ook wel samengestelde rente genoemd, houdt in dat er over de rente ook weer rente moet worden betaald.

  Bereken uw rentekosten met de rekenhulp van ConsuWijzer, het overheidsloket voor consumenten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

  Twijfelt u over de hoogte van de rentekosten?

  Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.

  Incassokosten

  Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (na 1 juli 2012)

  Heeft u een overeenkomst waarin een duidelijk bedrag is afgesproken en is het duidelijk voor welke datum dit moet worden betaald, dan worden de incassokosten berekend volgens onderstaande tabel. Een schuldeiser mag minder incassokosten berekenen, maar nooit meer dan in de regeling.

  HOOFDSOMINCASSOKOSTEN IN PERCENTAGES PLUSMIN.MAX.
  van tot
  € 0€ 2.50015% over hoofdsom+ € 0€ 40€ 375
  € 2.501€ 5.00010% over hoofdsom min € 2.500+ € 375€ 625
  € 5.001€ 10.0005% over hoofdsom min € 5.000+ € 625€ 875
  € 10.001€ 200.0001% over hoofdsom min € 10.000+ € 875€ 2.750
  € 200.001en meer0.5% over hoofdsom min € 200.000+ € 2.750€ 6.775

  Rapport Voorwerk II (voor 1 juli 2012)

  Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt gebruikt voor vorderingen die u na 1 juli 2012 moet betalen. Voor rekeningen die u al vóór 1 juli 2012 had moeten betalen, worden de regels uit het ‘Rapport Voorwerk II’ gebruikt.

  HOOFDSOMINCASSOKOSTEN
  vantot
  € 0€ 250€ 37
  € 251€ 500€ 75
  € 501€ 1.250€ 150
  € 1.251€ 2.500€ 300
  € 2.501€ 3.750€ 450
  € 3.751€ 5.000€ 600
  € 5.001€ 10.000€ 700
  € 10.001€ 20.000€ 800
  € 20.001€ 40.000€ 1.000
  € 40.001€ 100.000€ 1.500
  € 100.001€ 200.000€ 2.500
  € 200.001€ 400.000€ 3.500
  € 400.001€ 1.000.000€ 4.500
  € 1.000.001en meer€ 5.500

  Bereken uw incassokosten met de rekenhulp van ConsuWijzer, het overheidsloket voor consumenten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

  Twijfelt u over de hoogte van de incassokosten? Of twijfelt  u over welke regeling op uw rekening van toepassing is?

  Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.

  Door een uitspraak van de Hoge Raad zijn abonnementscontracten met een gratis telefoon ongeldig, als in het contract niet duidelijk staat wat je voor het toestel hebt betaald. De hoogste rechter in Nederland oordeelde dat een ‘gratis’ toestel feitelijk een persoonlijke lening was. Daarom gelden voor die abonnementen de strenge eisen van een persoonlijk krediet. Eisen waar de abonnementen veelal niet aan voldeden.

  Er dreigt een juridische strijd over miljoenen belcontracten tussen claimorganisaties, telefoonproviders en incassobureaus.

  Hoe kan ik geld terug vorderen?

  Als je een oud toestel hebt dat ooit bij een ‘gratis’-toestel-abonnement hoorde, kun je dat terugsturen naar de telecomprovider. Je zegt dan dat je het bijbehorende contract met terugwerkende kracht nietig verklaart en dat je de waarde van het toestel wil ontvangen.

  De kans is groot dat telecomproviders niet direct op je verzoek ingaan. KPN, Vodafone en T-Mobile zeggen dat ze verzoeken om teruggave van geval tot geval zullen bekijken.

  En als ik mijn oude toestel of contract niet meer heb?

  Een oud contract kun je opvragen bij je provider. Voor toestellen geldt dat de winkelwaarde vergoed moet worden die destijds voor het toestel gold, tenzij de provider kan aantonen een lagere inkoopsprijs te hebben betaald. Als je het toestel niet meer hebt, mag de provider de huidige dagwaarde van de vergoeding aftrekken.

  “Als je jaren geleden een ‘gratis’ iPhone kreeg die voor 550 euro in de winkel lag, trek je daar de huidige dagwaarde van dat model van af, zo’n 50 euro. Dan houd je 500 euro over die je kunt claimen.”

  Wat doen rechters?

  De uitspraak van de Hoge Raad betekent in potentie een enorme extra belasting van de rechtspraak. Want bij ieder contract met een ‘gratis’ toestel zou uiteindelijk de rechter moeten bepalen wat de waarde van het toestel is. Dat is moeilijk, want (dat is nou net het hele punt), die waarde staat niet in het abonnementscontract.

  Kantonrechters werken nu aan een ‘ambtelijke toetsing’, een regeling die ze kunnen loslaten op alle abonnementen die ze onder de hamer zouden kunnen krijgen. Het is nog niet bekend, wanneer die ambtelijke toetsing klaar is.

  Wat doen toezichthouders?

  “Toezichthouders zoals de ACM of de AFM zouden bij de telefoonclaims een belangrijke rol kunnen vervullen De ACM heeft daar de wettelijke bevoegdheid voor.”

  Maar de toezichthouders wijzen naar elkaar. Volgens de ACM gaat het bij de telefoonclaims om een financiële kwestie. “Het ligt dus op het terrein van de AFM”, zegt een woordvoerder. De AFM laat desgevraagd weten: “Wij zien het als toezichthouder niet als onze taak om initiatief te nemen voor

  “In het buitenland vervullen toezichthouders wel een actieve rol. De afwikkeling van dit soort collectieve claims gaat daar sneller”, zegt Bauw.

  Hoe zit het met incassokosten?

  Mobiele telefoonproviders werken nauw samen met incassobureaus. Die vorderen namens de telecombedrijven, of kopen vorderingen op. Omdat het telefooncontract voor wat betreft het gratis toestel ongeldig is, zijn de incassokosten op dat contract ten onrechte in rekening gebracht. En dus, benadrukken de claimstichtingen, ook terug te vorderen.

  Interessant is wie daar voor opdraait. De incassobureaus, die vorderingen hebben opgekocht van telecombedrijven? Of staan er in de koopovereenkomsten ontbindende voorwaarden, waardoor de schade alsnog toevalt aan de telecomprovider? Op dit soort vragen weigeren incassobureaus en telco’s antwoord te geven. Naar verluidt zijn hun juristen de messen aan het slijpen.

  Jarenlang is het gebruikelijk geweest dat consumenten een telefoonabonnement afsloten waarbij ze volgens de aanbieders een ‘gratis’ telefoon ontvingen. Slechts het abonnementsgeld zou de consument nog verschuldigd zijn aan de aanbieders. De telefoon die de consument bij het telefoonabonnement ontving was dan zogenaamd ‘gratis’.

  Dat verhaal van de aanbieders klopte natuurlijk niet aangezien de consument de telefoon niet ‘gratis’ ontving maar middels kosten die in het abonnement werden doorberekend aan de aanbieders terugbetaalde. Er was sprake van een verkapte vorm van ‘koop op afbetaling’ bij dergelijke telefoonabonnementen, zo oordeelde de Hoge Raad reeds in 2014.

  Nieuwe uitspraak Hoge Raad over telefoonabonnementen

  Onlangs – in februari 2016 – heeft de Hoge raad zich nogmaals over het onderwerp telefoonabonnementen met een ‘gratis’ telefoon uitgesproken. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat de overeenkomsten betreffende een telefoonabonnement met ‘gratis’ telefoon onrechtmatig zijn en dus vernietigbaar. Volgens de Hoge Raad zijn dergelijke overeenkomsten kredietovereenkomsten. Aanbieders van kredietovereenkomsten zijn aan strenge regels gebonden, waaronder een verzwaarde informatieplicht naar de consument toe. De aanbieders hebben zich volgens de Hoge Raad echter niet aan de strenge voorwaarden gehouden die op kredietovereenkomsten van toepassing zijn. Daardoor zijn de telefoonabonnementen met ‘gratis’ telefoon volgens de Hoge Raad onrechtmatig en vernietigbaar.

  Telefoon teruggeven is geld terug

  Gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat consumenten de mogelijkheid hebben om de telefoon die ze bij een dergelijk abonnement van de aanbieder ontvingen aan de aanbieder terug te geven. Nadat de consument de telefoon heeft teruggegeven dient de aanbieder het door de consument betaalde bedrag aan abonnementsgeld in zijn geheel terug te betalen aan de consument. De Hoge Raad heeft bepaald dat de consument geen vergoeding is verschuldigd voor het gebruik van de telefoon. Ook stelt de Hoge Raad dat de consument de telefoon kan teruggeven in de staat waarop de telefoon zich op het moment van teruggave bevindt, dus ook met de nodige krassen, deuken en beschadigingen.

  Advies nodig?

  Inmiddels hebben aanbieders het prijsbeleid aangepast op de uitspraak van de Hoge Raad. Telefoonabonnementen met een ‘gratis’ telefoon zijn een hoge uitzondering geworden. Ook verschaffen aanbieders veel meer informatie aan consumenten over de abonnementen die ze aanbieden. Als u echter een soortgelijk abonnement heeft afgesloten, of in de financiële problemen bent gekomen door een telefoonabonnement met ‘gratis’ telefoon kunt u zich wenden tot Toonen Advocatuur en helpen wij u graag op weg om het door u betaalde abonnementsgeld van de aanbieder terug te krijgen.

  Miljoenen telefoongebruikers zijn benadeeld door telecomproviders vanwege het afsluiten van abonnementen in combinatie met een “gratis telefoon”.

  In 2014 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat abonnementen met een “gratis toestel” in principe vernietigbaar zijn, omdat de abonnementhouder wel degelijk betaalt voor het toestel. De toestelwaarde is namelijk verwerkt in de abonnementsprijs, waardoor het voor de consument onduidelijk is wat er betaald dient te worden voor het toestel. De telefoon is een koop op afbetaling, waardoor de regels van de WFT (Wet Financiële Toezicht) van toepassing zijn en de AFM (Autoriteit Financiële markt) toezicht houdt. De telecomsector heeft deze regels jarenlang ontweken en dagelijks kredieten verstrekt zonder dat de abonnementhouders zich daar bewust van waren.

  Desondanks leggen de telecomproviders het duidelijke oordeel van de Hoge Raad naast zich neer. Ze bieden nog steeds abonnementen met een gratis toestel aan, zonder de wettelijk verplichte bescherming voor de consumenten.

  Verjaringstermijn vordering

  In de praktijk komt het weleens voor dat u een product of dienst afneemt bij een ondernemer die met u afspreekt om uw rekening later toe te sturen. Vanwege alle drukte die de bedrijfsvoering met zich meebrengt, vergeet de ondernemer echter uw factuur na te sturen. Uiteindelijk komt de ondernemer achter zijn vergissing en besluit alsnog, een flinke tijd later, de betreffende factuur uw kant op te sturen. Dit gebeurt echter op een moment dat u allang vergeten bent dat u überhaupt nog aan deze vordering moet voldoen. U vraagt zich wellicht op zo’n moment af of u na zoveel tijd nog steeds verplicht bent om deze rekening te betalen.

  Verjaring vordering

  Aan een openstaande vordering of factuur is in Nederland een verjaringstermijn verbonden. Dit houdt kortgezegd in dat een openstaande factuur of vordering kan verjaren en dus niet eeuwig geldig is. Indien de ondernemer uw rekening verstuurt buiten deze verjaringstermijn, dan is deze bij wet verjaard en valt door de ondernemer niet meer af te dwingen. Bij deze verjaringstermijn maakt de wet echter wel een onderscheid tussen zakelijke klanten en consumenten.

  Verjaringstermijn vordering zakelijke klant

  Bij zakelijke klanten verjaart een vordering of factuur 5 jaar nadat de betalingstermijn is verstreken. Dit is doorgaans 14 tot 30 dagen na de factuurdatum.

  Verjaringstermijn vordering consument

  Bij een consumentenkoop geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Hiervan is sprake wanneer een particulier een koopovereenkomst sluit met een professionele verkoper. Het moet hier dan gaan om consumptiegoederen zoals levensmiddelen of elektronica, maar ook gas en elektra vallen hieronder. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een laptop of een bankstel. Uitgezonderd van deze verkorte verjaringstermijn zijn diensten en reizen. Als u als particulier een reis boekt bij een reisbureau, online vliegtickets boekt of een verzekering afsluit, dient u wel rekening te houden met een verjaringstermijn van 5 jaar.

  Verjaring vordering voorkomen door stuiting

  Als ondernemer kunt u voorkomen dat uw vordering of rekening komt te verjaren door een brief te sturen naar de debiteur waarin duidelijk aangegeven is dat u nog steeds betaling van de geleverde dienst of product verwacht. Dit noemt men ook wel stuiting. Verstandig is daarbij om de brief ten alle tijden aangetekend te versturen zodat, indien noodzakelijk, u hiervan bewijzen kunt overleggen.

  Verjaring vordering en incassobureaus

  Spijtig genoeg zijn veel malafide incassobureaus op de hoogte van het feit dat veel mensen niet afweten van het bestaan van een verjaringstermijn. Ondanks dat een vordering verjaard is, trachten zij vaak ten onrechte via een incassotraject de vordering te verhalen op de debiteur. Een rechter kan namelijk zelf geen beroep doen op verjaring van een vordering, maar kan dit enkel doen indien de debiteur hiervan op de hoogte is en zelf een beroep op verjaring doet.