Ik heb een dagvaarding ontvangen!

Een dagvaarding is een exploot, uitgebracht door een deurwaarder, met de oproep om op een bepaalde (rol)datum in het geding te verschijnen om mondeling of schriftelijk te reageren op de vordering van de eisende partij. Onze ervaring is dat veel mensen schrikken van een dagvaarding en de inhoud van de dagvaarding vaak niet begrijpen en/of verkeerd opvatten door het moeilijke taalgebruik en juridische termen.

Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is het van belang dat u snel en juist handelt. Het niet tijdig in het geding verschijnen brengt vaak nadelige gevolgen met zich mee. De rechter zal u bij niet tijdige verschijning bij verstek veroordelen, inhoudende dat de eis – indien deze niet onrechtmatig is/voorkomt – van de wederpartij zal worden toegewezen. Daarnaast zal de rechtbank de niet verschenen partij doorgaans in de kosten van de procedure veroordelen.

Wij adviseren u om na ontvangst van een dagvaarding direct rechtshulp te zoeken. Wij zijn bereid om de dagvaarding kosteloos voor u te beoordelen en u te adviseren over de te nemen vervolgstappen. Indien noodzakelijk kunnen wij u doorverwijzen naar een nagenoeg gratis advocaat die u verder zal adviseren en u eventueel kan bijstaan in de procedure bij de rechtbank.

dagvaarding

CONTACTFORMULIER

 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
 • Wij sturen u een bevestiging zodra wij een bericht van u hebben ontvangen.
 • Wij streven ernaar om binnen 24 uur uw vraag te beantwoorden.
 • Wij brengen geen kosten bij u in rekening.

  U hebt een dagvaarding ontvangen.

  1. U neemt direct contact op met ons voor advies en eventueel verdere hulp.
   Na ontvangst van de dagvaarding is het cruciaal om snel en op de juiste manier te reageren. Daarom raden wij u met klem aan om met spoed contact met ons op te nemen.
  2. U reageert niet.
   Indien u niet op de dagvaarding reageert, doet de kantonrechter ook een uitspraak, waarbij hij u verstek verleent via een verstekvonnis. In de meeste gevallen stelt de rechter de eiser in het gelijk en luidt het vonnis dat u wordt veroordeeld in de eis en de proceskosten. Wij raden u dan ook aan direct na ontvangst van het vonnis met spoed contact met ons op te nemen.
  3. U reageert te laat
   Bent u niet in de gelegenheid geweest om tijdig te reageren, neemt u zo snel mogelijk contact op met ons. Bij een gegronde reden voor uw te late reactie gaan wij namens u in verzet tegen het verstekvonnis. U kunt uw zaak alsnog winnen.

  Indien een dagvaarding aan u betekend is draait het erom tijdig de juiste stappen te nemen voor het beste resultaat en de minste schade.
  Neem voor vragen over de procedure, advies en hulp zo snel mogelijk contact op met ons, zodat u uw geld alsnog krijgt of de schade zoveel mogelijk beperkt

  U bent gedagvaard voor de Rechtbank en zoekt een ervaren advocaat voor een redelijk tarief

  U bent gedagvaard voor de rechtbank in een civiele zaak. Misschien wil een crediteur geld van u ontvangen, vindt een klant dat u geen goed product heeft geleverd of leidt een samenwerking tot problemen. Dan is het van belang dat uw kant van de zaak goed wordt overgebracht en er een goed verweer wordt gevoerd

  Als u gedagvaard wordt om voor de Rechtbank te verschijnen bent u verplicht u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting maar ook verstandig. Een advocaat weet immers hoe de procedure verloopt en hoe uw argumenten het beste aan de rechter kunnen worden voorgelegd. U zoekt dus een ervaren advocaat die u snel, vakkundig en tegen een fair tarief bijstaat.

  Ik ben gedagvaard, wat nu?

  De deurwaarder staat op de stoep met een dagvaarding. Waarom? En wat nu? Vaak worden er veel juridische termen gebruikt in een dagvaarding, zodat het voor een leek lastig is te zien waarom de dagvaarding is uitgebracht. Wat is een dagvaarding? En wat kunt u het beste doen als u een dagvaarding heeft ontvangen?

  Wat is een dagvaarding?

  Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt altijd betekend (uitgebracht) door een gerechtsdeurwaarder. U kunt om verschillende redenen zijn gedagvaard. In de meeste gevallen gaat het om een geldvordering die nog niet is betaald.

   Hoe lees ik een dagvaarding?

  Een dagvaarding kunt u het beste zien als een lange brief waar, kort samengevat, het volgende in staat:

  U (gedaagde) bent op verzoek van iemand (eiser) opgeroepen (gedagvaard) om te verschijnen voor de rechter, omdat(teneinde) … en dus (mitsdien of eis) vraagt de eiser de rechter hierover een uitspraak te doen.


  Uitleg van de juridische termen en kopjes in de dagvaarding:

  Eiser en gedaagde
  Op de eerste pagina staat beschreven op verzoek van wie u voor de rechter moet verschijnen. Dit heet de eisende partij (ook wel eiser). U bent de gedaagde partij (dus degene die zich in het proces moet verdedigen).

  Het kopje ‘OM’:
  Onder dit kopje wordt beschreven waar u voor de rechter moet verschijnen. Vermeld wordt de dag, datum, tijdstip en bij welke rechtbank u moet zijn. Ook staat er of u zichzelf mag verdedigen (in persoon verschijnen) of dat u hiervoor een advocaat nodig heeft.

  Het kopje ‘MET AANZEGGING’:
  Onder dit kopje wordt aan de rechter gevraagd verstek tegen u te verlenen als u niet op de zitting verschijnt. Dat betekent dat de rechter een vonnis schrijft waarin wordt toegewezen wat de eiser vraagt. Soms staat er ook onder dit kopje vermeld, dat als u in de procedure verschijnt, u geen griffierecht hoeft te betalen. Het griffierecht is dan al betaald door de eiser. Als de eiser in het gelijk wordt gesteld, komt dit griffierecht voor uw rekening. Dit wordt dan vermeld in het vonnis van de rechter.

  Het kopje ‘TENEINDE’:
  Onder dit kopje wordt uitgelegd wat er voorafgaande aan de dagvaarding allemaal is gebeurd en waarom u bent gedagvaard.

  Het kopje ‘MITSDIEN’:
  Dit kopje is de conclusie van de dagvaarding. Hier wordt kort samengevat wat de rechter volgens de eiser in zijn vonnis moet zetten.


  Wat te doen?

  Het is allereerst erg belangrijk een advocaat te raadplegen als u bent gedagvaard. U kent de feiten het beste en een advocaat zorgt ervoor dat uw standpunten op een juridisch onderbouwde manier naar voren kunnen worden gebracht. Het is daarnaast belangrijk dat er geen cruciale termijnen verstrijken. Zo voorkomt u dat u uw rechten verspeelt. Onderstaand worden de volgende opties besproken:

  • Ik ben het eens met wat er in de dagvaarding staat
  • Ik ben het niet eens met wat er in de dagvaarding staat
  • Ik ben niet naar de zitting gegaan en ben het niet eens met de dagvaarding
  • Ik ben gedagvaard in kort geding

  Ik ben het eens met wat er in de dagvaarding staat

  Als u het eens bent met wat er in de dagvaarding staat, kunt u het beste de hele vordering voldoen voor de zittingsdag. Zo voorkomt u dat u het hoge griffierecht en hoger salaris gemachtigde moet betalen. Neem voor de zekerheid contact op met de deurwaarder die u heeft gedagvaard, om te vragen wat de totale vordering is.

  Lukt het u niet om de hele vordering voor de zitting te betalen, kunt u het beste contact opnemen met de deurwaarder om te vragen of u een betalingsregeling mag treffen en of zij dan de dagvaarding willen in trekken. Meestal wil een deurwaarder de dagvaarding niet intrekken en bevestigd hij de betalingsregeling onder verband van vonnis. Dat betekent dat hij de rechter toch een vonnis laat uitspreken. Als u dan de betalingsregeling niet nakomt, kan de deurwaarder het vonnis betekenen en beslag leggen.

  Ik ben het niet eens met wat er in de dagvaarding staat

  Als u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat, kunt u op de zitting mondeling verweer voeren. Het is echter het beste om uw verweer op schrift te zetten. Dit verweer dient u voor de eerste zitting, in tweevoud, samen met eventuele bewijsstukken (zoals kopieën van betalingsbewijzen, correspondentie e.d.) op het adres van de griffie van de rechtbank in te dienen. Het adres van de rechtbank is vermeld in de dagvaarding.

  Het is raadzaam om dit niet zelf te doen, maar een advocaat in te schakelen. Als u niet in staat bent om de kosten van de rechtsbijstand te betalen, kunt u, afhankelijk van uw inkomen, in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Ons advocatenkantoor vraagt dit voor u aan.

  Ik ben niet naar de zitting gegaan en ben het niet eens met wat er in de dagvaarding staat

  Als u niet schriftelijk reageert op de dagvaarding en niet naar de zitting gaat, dan kan de rechter verstek tegen u verlenen. Dat betekent dat hij toewijst wat er in de dagvaarding staat als dat volgens hem niet onrechtmatig of ongegrond is. Zolang de rechter het vonnis nog niet heeft gewezen, kunt u uw verstek ‘zuiveren’ door alsnog te reageren op de dagvaarding. Het is verstandig dan eerst de rechtbank te bellen met de vraag op welke manier u dat het beste kunt doen. Uiteraard kunt u dat ook laten doen door een advocaat.

  Zodra de rechter het vonnis heeft uitgesproken, kunt u alleen nog in verzet gaan. Dit doet u door de eiser te dagvaarden. De procedure begint dan als het ware opnieuw. U heeft maar een hele korte termijn om een verzet te gaan, namelijk vier weken na de datum waarop u bekend bent geworden met het vonnis of na de datum waarop het vonnis door de deurwaarder aan u is betekend. Als het verzet te laat wordt ingesteld, kan de rechtbank het niet meer behandelen en kunt u niets meer tegen het vonnis doen.

  Het is daarom raadzaam om direct een advocaat in te schakelen. Als u niet in staat bent om de kosten van de rechtsbijstand te betalen, kunt u, afhankelijk van uw inkomen, in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Ons advocatenkantoor vraagt dit voor u aan.

  Ik ben gedagvaard in kort geding

  Als een eiser een spoedeisende zaak heeft, kan hij u dagvaarden in kort geding. De zitting vindt dan meestal op een (zeer) korte termijn plaats. U kunt uw verweer niet alleen schriftelijk indienen, maar u moet uw standpunt mondeling toelichten op de zitting. De rechter neemt na deze zitting snel een beslissing, vaak binnen twee weken, maar soms nog dezelfde dag.

  De eiser in kort geding moet worden bijgestaan door een advocaat. U mag als gedaagde uzelf verdedigen (in persoon verschijnen), maar het is raadzaam om ook een advocaat in de arm te nemen. Als u niet in staat bent om de kosten van de rechtsbijstand te betalen, kunt u, afhankelijk van uw inkomen, in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Ons advocatenkantoor vraagt dit voor u aan.

  DAGVAARDING ONTVANGEN?

  U heeft van het Openbaar Ministerie een dagvaarding ontvangen waarin u wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. kan u gratis helpen bij het vinden van een advocaat indien u wordt verdacht van de meest uiteenlopende strafbare feiten, zoals:

  • vermogensdelicten(diefstal, verduistering, oplichting etc.)
  • geweldsdelicten(mishandeling, huiselijk geweld, vernieling etc.)
  • verkeersdelicten(rijden onder invloed, rijden met een ingevorderd rijbewijs etc.)

  Ook wanneer u wordt verdacht van stalking, belediging, bedreiging of van andere feiten, kan u gratis helpen bij het vinden van een strafrechtadvocaat.

  DAGVAARDING ONTVANGEN

  Wat doet een advocaat?

  Een strafrechtadvocaat zal u vanaf het eerste moment dat hij is betrokken bij de zaak begeleiden en adviseren. Voor de advocaat begint de zaak meestal met het opvragen van het dossier. U heeft immers recht op afschrift van alle stukken die betrekking hebben op uw zaak. De advocaat vraagt het dossier op bij de rechtbank en zal het dossier met u doornemen. Mocht u twijfels hebben bij verklaringen van bepaalde getuigen in de zaak of heeft u zelf getuigen die nog niet door de politie zijn gehoord, dan kan uw advocaat de rechtbank verzoeken om deze getuigen (alsnog) te horen. Uw advocaat zal de voors en tegens van het horen van de betreffende getuigen met u bespreken, zodat u precies weet waar u aan toe bent en wat de risico’s zijn. Daarnaast gelden er bepaalde termijnen voor het oproepen van getuigen. Uw advocaat kan ook verzoeken om ander onderzoek. Denkt u hierbij aan het onderzoek van vingerafdrukken, DNA of onderzoek aan een auto. Uw strafrechtadvocaat kan u precies vertellen of het verstandig is om dergelijk onderzoek te vragen.

  Uw advocaat zal met u ook de zitting voorbereiden. Beroept u zich op uw zwijgrecht? Legt u een verklaring af? Is er misschien een reden waarom u tot het plegen van het strafbare feit bent gekomen? Allemaal zaken die meespelen bij het bepalen van de strategie. Een strafrechtadvocaat zal u voorbereiden op de zitting en u precies uitleggen hoe de zitting verloopt.

  Het is niet vanzelfsprekend dat u wordt vrijgesproken indien u onschuldig bent. Het dossier kan verrassingen bevatten, waar u niet van op de hoogte bent wanneer u niet over alle processtukken beschikt. In het huidige strafproces wordt bovendien steeds meer verwacht van de verdediging (dat bent u, eventueel samen met uw advocaat). Wanneer er bepaalde verweren niet worden aangevoerd, kan het zo zijn dat de rechtbank deze verweren niet meeneemt, ook al blijken ze uit het dossier.

  Dagvaarding ontvangen?

  Kosten van een advocaat

  In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft een strafrechtadvocaat niet duur te zijn. De advocaten met wie wij samenwerken, werken ook kosteloos als u zelf te weinig geld heeft of tegen een kleine eigen bijdrage. Hierbij heeft u de volgende mogelijkheden.

  Gefinancierde rechtsbijstand

  Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens valt, kan uw advocaat een zogenaamde toevoeging aanvragen. De kosten voor een advocaat worden dan door de Raad voor Rechtsbijstand betaald en niet door u.

  CIVIELE DAGVAARDING ONTVANGEN? DAGVAARDINGSPROCEDURE KANTONRECHTER

  Hoe gaat de civiele dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter van de rechtbank in zijn werk?

  De dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter bestaat uit de volgende stappen.

  De wederpartij, meestal uw schuldeiser, zorgt dat u een dagvaarding ontvangt, waarmee de dagvaardingsprocedure een aanvang neemt.  De deurwaarder dagvaardt u om tegen een bepaalde zittingsdatum voor de kantonrechter te verschijnen. Deze oproep om voor de rechter te verschijnen, heet dagvaarding. De gerechtsdeurwaarder zal deze dagvaarding aan uw huisadres afgeven, aan u in persoon, of aan uw huisgenoot of in een gesloten enveloppe in de brievenbus.

  INHOUD DAGVAARDING KANTONRECHTER

  De inhoud van de dagvaarding voor de kantonrechter bevat onder meer:

  • De datum van de betekening door de deurwaarder van de dagvaarding aan u.
  • De naam en het adres van de gedaagde partij.
  • De voornamen en achternaam en woonplaats van de eisende partij.
  • De eis en de gronden van de vordering waarvoor de dagvaarding is opgesteld.
  • De eventuele bewijzen die aan de vordering in de dagvaarding ten grondslag liggen.
  • De zittingsplaats van de kantonrechter.
  • De datum en tijd van de rolzitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt.
  • De naam en het adres van de gemachtigde van eiser, zoals een advocaat of een deurwaarder.
  • De deurwaarder ondertekent de dagvaarding.

  Indien aan één van deze vereisten voor de dagvaarding niet is voldaan, dan is de kans aanwezig dat de kantonrechter de eiser niet-ontvankelijk zal verklaren op zijn dagvaarding. Op sommige gebreken moet de gedaagde partij zelf expliciet een beroep doen.

  REAGEREN OP DE DAGVAARDING

  Wanneer u van de deurwaarder de dagvaarding heeft ontvangen, dan bent u de gedaagde partij in de kantongerechtsprocedure. U mag dan reageren op de dagvaarding. U moet niet naar de deurwaarder of naar de eiser in de dagvaarding reageren, maar naar de kantonrechter. Alleen als u het eens bent met de vordering in de dagvaarding, dan is het raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met de eiser of met de deurwaarder. Als u het voor de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum met elkaar eens wordt, dan kan de eiser de dagvaarding intrekken. Dit scheelt dan voor beide partijen proceskosten die door de ‘verliezende partij’ verschuldigd zijn als de kantongerechtsprocedure doorgang vindt en de rechter vonnis wijst.

  Als u het niet eens bent met de dagvaarding, dan heeft u drie mogelijkheden; u reageert schriftelijk op de dagvaarding naar de kantonrechter, u antwoordt mondeling op de eerste rolzitting in de dagvaarding of u reageert niet.

  SCHRIFTELIJKE REACTIE OP DE DAGVAARDING

  U kunt de kantonrechter een gewone brief sturen met daarin uw schriftelijke reactie op de dagvaarding. In deze brief reageert u op de inhoud van de dagvaarding. Als u het niet eens bent met de vordering van de eiser, onderbouw dan goed uw verweer tegen de eis en geef aan welke bewijzen u heeft om uw gelijk aan de kantonrechter aan te tonen. Uw brief met verweer op de dagvaarding aan de kantonrechter heet juridisch ‘de conclusie van antwoord’. Als u schriftelijk reageert op de dagvaarding, dan hoeft u niet persoonlijk naar de zitting te komen.

  TEGENVORDERING DAGVAARDING

  Als u gedagvaard bent, dan kunt u in dezelfde dagvaardingsprocedure als reactie op de dagvaarding een tegenvordering instellen. U kunt dit doen in uw schriftelijke conclusie van antwoord. Deze tegenvordering heet een eis in reconventie. De vordering in de dagvaarding heet eis in conventie. Het voordeel van het instellen van een eis in reconventie op een dagvaarding, is dat u dan niet meer zelf hoeft te dagvaarden om uw vordering in te stellen bij de kantonrechter. Dit scheelt griffierecht van de kantonrechter en deurwaarderskosten voor een nieuwe dagvaarding.

  BEWIJSSTUKKEN VERWEER

  Onderbouw uw verweer op de dagvaarding en uw eventuele tegenvordering, de eis in reconventie, zoveel mogelijk met schriftelijk bewijs. Bijvoorbeeld met verklaringen van getuigen, brieven of overeenkomsten. Nummer deze bijlage en maak er een duidelijke verwijzing naar in uw schriftelijke conclusie, zodat het voor de kantonrechter overzichtelijk is. U stuurt uw brief met de bewijsstukken, in tweevoud op naar de rechtbank, team kanton, griffie. Het is ook mogelijk om de stukken af te geven bij de centrale balie van de rechtbank. Het adres van de rechtbank staat in de dagvaarding. Uw brief en overige stukken moeten uiterlijk de dag vóór de zitting binnen zijn. In het uiterste geval kunt u de stukken ter eerste rolzitting aan de kantonrechter afgeven.

  UITSTEL OP DAGVAARDING

  Wanneer u meer tijd nodig heeft voor uw verweer, dan kunt u uitstel op de dagvaarding vragen. U moet dit uitstel aan de kantonrechter schriftelijk aanvragen op of vóór de rolzitting. Ter openbare behandeling door de kantonrechter op de eerste zittingsdag kunt u eveneens uitstel op de dagvaarding vragen. Een eerste uitstel van vier weken voor een conclusie van antwoord op de dagvaarding krijgt u altijd van de rechter. Wilt u daarna nog een tweede uitstel, dan moet u dit met een schriftelijk onderbouwd verzoek doen.  Na elke (rol)zitting krijgt u een brief van de rechtbank. In dit rolbericht van de rechtbank staat hoe de zaak verder gaat. Er kan in staan dat u vier weken uitstel heeft gekregen van de kantonrechter voor conclusie van antwoord en wanneer u dan uiterlijk uw verweer moet hebben ingediend bij de rechter.

  MONDELING VERWEER OP DAGVAARDING

  Wettelijk is het mogelijk dat u mondeling verweer voert op de dagvaarding. U kunt dan op de eerste rolzitting voor de kantonrechter verschijnen en tijdens de zitting uw verhaal aan de kantonrechter vertellen. De datum van deze zitting staat in de dagvaarding. U kunt bewijsstukken ter ondersteuning van uw verhaal meenemen naar de zitting. Deze stukken kunt u dan aan de kantonrechter overhandigen. De griffier maakt tijdens de zitting aantekeningen van uw verhaal en deze aantekeningen van de griffier gaan in het dossier van de kantonrechter als verslag en bewijs van uw verhaal. U bent dus afhankelijk van hetgeen de griffier opschrijft als zijnde uw mondeling verweer.

  GEEN REACTIE

  Reageert u niet op de dagvaarding of heeft u uitstel aan de kantonrechter gevraagd voor een verweer, maar verzuimt u om tijdig alsnog een reactie op te sturen naar de rechtbank, dan doet de rechter binnen twee weken later uitspraak. Wanneer u in het geheel niet heeft gereageerd op de dagvaarding en ook geen uitstel heeft gevraagd, dan zal de rechter een verstekvonnis wijzen. De rechter stelt in het verstekvonnis de eiser in het gelijk. De gedaagde partij wordt daarbij eveneens veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de eisende partij. De proceskosten bestaan uit de griffierechten, de kosten van de dagvaarding en salaris gemachtigde voor het opstellen van de dagvaarding door de eisende partij.

  ROLZITTING KANTONRECHTER

  De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd, heet de rolzitting van de kantonrechter. Op deze eerste rolzitting is er nog geen uitgebreide behandeling van uw zaak. De kantonrechter kijkt dan of de dagvaarding goed door de deurwaarder is uitgebracht en of aan alle formele vereisten voor de dagvaarding door de tegenpartij is voldaan. En heeft de gedaagde partij al schriftelijk gereageerd op de dagvaarding en zo ja, dan beslist de kantonrechter hoe de procedure verder gaat. Voor de eiser is het niet nodig om naar de rolzitting te komen. Ook als u als gedaagde op tijd schriftelijk heeft gereageerd op de dagvaarding of u heeft uitstel gevraagd, dan hoeft u niet naar de rolzitting toe. U gaat alleen naar de rolzitting toe als u:

  • Een schriftelijke reactie aan de kantonrechter wilt overhandigen.
  • Op de rolzitting vier weken uitstel wil vragen voor uw schriftelijke reactie op de dagvaarding.
  • Mondeling wilt reageren op de dagvaarding bij de rechter.

  Tijdens de rolzitting worden alle dagvaardingszaken behandeld die op de agenda op de rol staan. Wanneer u uw naam hoort, dan roept u ‘ja’ en loopt u naar voren naar de rechter. U vertelt dan in het kort uw reactie op de dagvaarding en overhandigt eventueel bewijsstukken. Wanneer uw verhaal niet duidelijk overkomt, dan kan de rechter aan u vragen om uw verhaal alsnog op papier te zetten en dat op te sturen naar de rechtbank. U krijgt daarvoor dan uitstel. Op de rolzitting behandelt de rechter veel zaken achter elkaar. Er zijn dus veel mensen aanwezig. De rolzitting is bovendien openbaar. Dit houdt in dat iedereen de zitting mag bijwonen. U mag ook iemand meenemen naar de rolzitting indien u dat prettig vindt.

  Wanneer de rechter niet gelijk einduitspraak doet na de rolzitting, dan bepaalt hij hoe de procedure verder gaat: er volgt dan een schriftelijke ronde voor partijen of er wordt een uitgebreide mondelinge behandeling door de kantonrechter gepland.

  Indien geen der partijen op de rolzitting verschijnt, dan verwijst de kantonrechter de zaak direct naar een nieuwe roldatum voor eindvonnis. Dit wordt dan een verstekvonnis.

  SCHRIFTELIJKE PROCEDURE

  Indien er op de dagvaarding verweer wordt gevoerd, dan zal er eerst een schriftelijke procedure tussen partijen worden gevoerd om voor de rechter een duidelijk beeld te creëren van de standpunten over en weer van partijen. Wanneer gedaagde partij een verweer op de dagvaarding heeft ingediend, een conclusie van antwoord of mondelinge reactie, dan mag de eiser schriftelijk reageren op het verweer van gedaagde op de dagvaarding. Deze schriftelijke reactie op de conclusie van antwoord heet de conclusie van repliek van eiser. Ook eiser mag de rechter om uitstel vragen voor het opstellen van de conclusie van repliek. Indien de kantonrechter het daarna nodig acht, dan mag de gedaagde partij weer schriftelijk reageren op de conclusie van repliek van eiser. Deze schriftelijke reactie van de gedaagde heet dan de conclusie van dupliek. Gedaagde mag eveneens uitstel vragen voor de conclusie van dupliek. In deze schriftelijke fase van het geding, moeten alle uitstelverzoeken van partijen tijdig schriftelijk worden ingediend bij de rechtbank.

  VERDER VERLOOP PROCEDURE KANTONRECHTER

  Na deze schriftelijke rondes tussen partijen zijn er drie mogelijkheden over het verder verloop van de procedure bij de kantonrechter.

  • Er komt een tussenvonnis van de rechter waarin er wordt gevraagd om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen).
  • Er komt een tussenvonnis waarin een persoonlijke verschijning van partijen wordt bepaald.
  • Er komt een eindvonnis.

  COMPARITIE VAN PARTIJEN

  Heeft de kantonrechter in het tussenvonnis bepaald dat er een comparitie van partijen zal plaatsvinden, dan ontvangen eiser en gedaagde van de rechtbank een oproep voor een zitting. In deze oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Als u verhinderd bent om op deze zitting te verschijnen, dan kunt u de rechtbank om een nieuwe datum vragen. Dit moet schriftelijk gebeuren en u moet daarbij opgave doen van de verhinderdata van beide partijen voor de eerstvolgende drie maanden.  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar uw afwezigheid kan door de rechter processueel in uw nadeel worden uitgelegd met als gevolg een mogelijk negatief eindvonnis.

  Kunt u wel naar de comparitie van partijen en wilt u ter zitting nieuwe informatie overleggen ? Dan moet u deze stukken minstens een week voor de zitting aan de rechtbank en aan de tegenpartij sturen. Als u dit verzuimd, dan kan de rechter ter zitting besluiten om uw nieuwe informatie buiten de beoordeling van het geschil te houden.  En wilt u zich ter zitting laten vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte van de zaak is, geeft u dan een schriftelijke machtiging mee aan uw adviseur. Alleen als u zich laat vertegenwoordigen door een advocaat, hoeft u geen schriftelijke machtiging te overleggen. De zitting is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. In bepaalde situaties kan de rechter er voor kiezen om de zitting deels achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Bij de comparitie worden geen getuigen gehoord. De rechter beslist zo nodig in een apart tussenvonnis of er getuigenbewijs door één der partijen aangedragen moet worden.  Het primaire doel van de comparitie is voor de rechter om inlichtingen te vergaren en om te onderzoeken welke oplossingsmethode voor het geschil het beste past: mediation, een schikking of een einduitspraak van de rechter. Als partijen er niet uitkomen, dan geeft de rechter meestal een voorlopig oordeel over de zaak. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Daarbij geeft hij partijen de gelegenheid om alsnog samen tot een oplossing (schikking) te komen. De rechter onderbreekt dan de zitting en stuurt partijen naar de gang om met elkaar te onderhandelen over een oplossing. Na deze onderhandelingen op de gang, gaat u weer de zittingszaal in. Heeft u samen een schikking bereikt, dan zal de griffier van de rechtbank de schikking in een proces-verbaal vastleggen. Dit proces-verbaal wordt door beide partijen ondertekend. Een copie van het proces-verbaal krijgt u thuis gestuurd. De schikking in het proces-verbaal is een bindende afspraak en partijen kunnen hiervan niet meer afwijken. U moet dit dan nakomen.

  EINDE RECHTSZAAK

  De meeste rechtszaken eindigen door een vonnis van de kantonrechter. Een rechtszaak kan ook eindigen zonder uitspraak, wanneer:

  • Eiser de procedure intrekt.
  • Er een schikking is getroffen door partijen.
  • Er via mediation een akkoord is bereikt.

  Mediation kan door de rechter aan partijen worden voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer partijen in de toekomst nog met elkaar verder moeten. Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een geschil en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u, met behulp van een onafhankelijke Mfn-mediator, samen met de andere partij naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Mediation is vaak sneller en goedkoper dan doorprocederen bij de rechter. Daarom kijkt de rechter of een geschil geschikt is voor mediation. U kunt ook zelf aan de rechter doorgeven dat u openstaat voor mediation.

  VERZET, HOGER BEROEP EN CASSATIE

  Als er in uw procedure een eindvonnis is gewezen door de rechter, dan kunnen er verschillende rechtsmiddelen open staan om het vonnis van de kantonrechter aan te vechten. Wanneer er sprake is geweest van een verstekvonnis omdat de gedaagde niet heeft gereageerd op de dagvaarding, dan kunt u in verzet tegen het verstekvonnis. U dient dan de oorspronkelijke eiser door middel van een verzetdagvaarding te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen vier weken doen nadat u bekend bent geworden met het verstekvonnis. In de verzetdagvaarding neemt u de bezwaren tegen de oorspronkelijke dagvaarding op. Inhoudelijk is de verzetdagvaarding in de verzetprocedure aan te merken als de conclusie van antwoord in de reguliere dagvaardingsprocedure.  Uw tegenpartij zal dan van de deurwaarder de verzetdagvaarding ontvangen.

  Hoger beroep tegen een vonnis van de kantonrechter is mogelijk als u wel bent verschenen op de dagvaarding, maar u het niet eens bent met de einduitspraak van de rechter. U kunt alleen in hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter als het financieel belang minimaal € 1.750,00 bedraagt. Om hoger beroep in te stellen heeft u een advocaat nodig. U kunt dit niet zelf doen. Het hoger beroep wordt ingesteld door uw advocaat bij het gerechtshof en moet binnen drie maanden na de einduitspraak van de kantonrechter. Tot slot is het mogelijk om tegen een uitspraak van het gerechtshof cassatie in te stellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De termijn voor cassatie is drie maanden. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om de eerdere uitspraak van het gerechtshof te vernietigen. Hiervoor heeft u een speciale cassatie advocaat nodig.

  Definitie van beschikking

  Een beschikking is:
  een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van de aanvraag daarvan (artikel 1:3 lid 2 Awb).

  Gericht op rechtsgevolg

  Een beschikking is gericht op rechtsgevolg voor enkel diegenen aan wie de beschikking is geadresseerd.

  Aan de beschikking gaat vaak een aanvraag vooraf: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen. Deze aanvraag moet schriftelijk ingediend worden (artikel 4:1 Awb).

  Diverse soorten beschikkingen

  Er zijn verschillende soorten beschikkingen

  • begunstigende en belastende
  • vrije en gebonden
  • duurzame en aflopende

  Begunstigende beschikking

  Een beschikking is begunstigend als deze rechten of aanspraken geeft, of lasten verlicht of voorkomt. Voorbeeld: het verlenen van een vergunning.

  Belastende beschikking

  Een beschikking is belastend als er een last wordt opgelegd, of een verlangde begunstiging niet wordt gegeven. Voorbeeld: toepassen van bestuursdwang.

  Vrije beschikking

  Bij een vrije beschikking heeft een bestuursorgaan de ruimte om beleid te ontwikkelen. Dat noemt men ook wel “discretionaire bevoegdheid”.

  Gebonden beschikking

  Er is sprake van een gebonden beschikking als er geen beleidsvrijheid is om de ene of een andere beslissing te nemen: als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dan moet een van te voren vast staande beslissing worden genomen.

  Aflopende beschikking

  Als het gaat om een niet permanente situatie, maar tijdelijk. Voorbeeld: een vergunning voor een bepaalde activiteit.

  Duurzame beschikking

  De duurzame beschikking gaat over een min of meer permanente situatie. Voorbeeld: een milieuvergunning.

  Een beschikking is een schriftelijk besluit afkomstig van een bestuursorgaan. Artikel 1:3 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt dat de beschikking als kenmerk heeft dat het niet van algemene strekking is met inbegrip van het afwijzen van een aanvraag daarvan. Dit houdt in dat een beschikking alleen gericht is op rechtgevolg voor degene(n) aan wie deze beschikking is geadresseerd. Het dient dus om een aanwijsbare persoon of groep personen te gaan.

  Dat ‘de afwijzing van een aanvraag van een beschikking’ met name wordt genoemd als een beschikking in de zin van de Awb, is omdat een afwijzing van een aanvraag voor een beschikking in wezen niets wijzigt in de reeds bestaande rechtssituatie. Er dus geen sprake van een publiekrechtelijke rechtshandeling, omdat een afwijzing van een aanvraag geen rechtsgevolg heeft. Om het aantekenen van bezwaar en beroep toch mogelijk te maken tegen een afwijzing van een aanvraag, is voormeld in de Awb toegevoegd. Artikel 1:1 lid 1 Awb stelt dat een besluit altijd genomen dient te worden door een bestuursorgaan. Voorbeelden van bestuursorganen zijn het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, het UWV en de Gedeputeerde Staten.

  Er bestaan verschillende soorten beschikkingen. Sommige beschikkingen doen een recht ontstaan, andere leggen plichten op. Wanneer aan een burger een subsidie of vergunning wordt verleend dan spreekt men van een begunstigende beschikking. Een belastingaanslag is echter een belastende beschikking. Andere beschikkingen kunnen tegelijkertijd begunstigend en belastend werken, bijvoorbeeld wanneer aan een vergunning allerlei voorwaarden verbonden zijn. Als het bevoegde bestuursorgaan geen ruimte geeft om een eigen beleid te ontwikkelen of te hanteren omdat een wet precies voorschrijft in welke gevallen en onder welke voorwaarden een beschikking moet worden verleend, dan spreken we van een gebonden beschikking. Ontbreekt er echter een wettelijke regel voor het nemen van de beschikking en heeft het bevoegde bestuursorgaan de ruimte om een eigen beleid te ontwikkelen of te hanteren, dan wordt er gesproken over een vrije beschikking. Deze speelruimte van het bestuursorgaan heet ook wel discretionaire bevoegdheid. Een vrije beschikking, anders dan een gebonden beschikking, is enigszins onttrokken aan controle door de rechter. Voorbeelden van beschikkingen in de zin van de Awb zijn een vergunning, een dwangsom, een bestuurlijke boete, een ontheffing, een handhaving of consessie.

  De geadresseerde kan binnen de wettelijk gestelde termijn (meestal 6 weken) tegen een beschikking bezwaar (en eventueel later beroep) aantekenen bij de ter zake competente instantie. Het betreffende bestuursorgaan is wettelijk ertoe gehouden de geadresseerde erover te informeren dat het aantekenen van bezwaar tegen de beschikking mogelijk is, wie de bevoegde instantie is om over het bezwaar te oordelen en binnen welke termijn het bezwaar bij de bevoegde instantie moet zijn binnengekomen.