Help, ik heb een strafbeschikking of bestuurlijke boete ontvangen!

Strafbeschikking

Een strafbeschikking is een straf die opgelegd wordt door het Openbaar Ministerie (OM) voor met name veel voorkomende strafbare feiten. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking kan bezwaar worden gemaakt door verzet in te stellen bij het OM. De strafrechter zal in dat geval de strafzaak in zijn geheel opnieuw beoordelen.

Ons advies is om nooit zomaar akkoord te gaan met een strafbeschikking. Het is in bijna alle gevallen zinvol om in verzet te gaan tegen een strafbeschikking, alleen al omdat u met het aanvaarden en betalen van de strafbeschikking bij misdrijven, een strafblad krijgt! Een strafbeschikking staat immers gelijk aan een veroordeling door een rechter en een aantekening hiervan op uw justitiële documentatie (strafblad) kan de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-verklaring) in de weg staan.

Vaak wordt er een strafbeschikking opgelegd zonder dat er een (proces)dossier voorhanden is. Relevante stukken ontbreken vaak, bijvoorbeeld voor beoordeling van de vraag of er wel voldoende sprake was van een redelijke verdenking. Tevens kan het OM bij een ontbrekend dossier niet aantonen dat er sprake is van voldoende wettelijk en overtuigend bewijs. Wij raden u aan om het (proces)dossier door een advocaat te laten opvragen en door hem te laten beoordelen.

Bovendien houdt het OM zelden tot nooit rekening met uw persoonlijke of andere omstandigheden die relevant kunnen zijn voor de oplegging van een straf. Voorts kan tijdsverloop door in het instellen van verzet strafvermindering opleveren.

Heeft u een strafbeschikking ontvangen en wenst u daartegen in verzet te gaan? Wij kunnen u hierbij helpen en desgewenst doorverwijzen naar een gespecialiseerde nagenoeg gratis strafrechtadvocaat.

Bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete is een straffende sanctie van een bestuursorgaan, doorgaans bestaande uit de oplegging van een geldboete omdat een voorschrift is overtreden. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het bestuursorgaan bij het opleggen van een bestuurlijke boete gebonden aan een aantal wettelijke vereisten.

Het opleggen van een bestuurlijke boete vereist een wettelijke grondslag. Daarnaast moet bij het opleggen van een bestuurlijke boete van meer dan € 340,00 de overtreder eerst worden gehoord en moet er een rapport worden opgemaakt. U heeft daarbij het recht om te zwijgen. Het bestuursorgaan moet u daar op wijzen.

Het boetebesluit moet voorts op grond van de wet verplicht melding te maken van onder andere de overtreding, het overtreden voorschrift en een vermelding van plaats en tijdstip van de constatering. Tot slot mag een bestuurlijke boete niet twee keer voor een zelfde feit worden opgelegd. Tevens mag u niet meer strafrechtelijk worden vervolgd indien aan u voor hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd.

Indien u een bestuurlijke boete is opgelegd, raden wij u aan om een advocaat te raadplegen. Een advocaat kan namens u het (proces)dossier opvragen en toetsen of het boetebesluit, bewijs en de wijze van verkrijging van het bewijs voldoet aan de wettelijke vereisten. Desgewenst kan een advocaat u bijstaan in het maken van bezwaar tegen de bestuurlijke boete, waardoor een vernietiging, dan wel matiging, van de bestuurlijke boete kan worden bewerkstelligd.

Bent u het niet eens met een opgelegde bestuurlijke boete en wenst u bezwaar te maken tegen een bestuurlijke boete? Wij kunnen u doorverwijzen naar een nagenoeg gratis advocaat, die namens u bezwaar kan maken tegen de bestuurlijke boete.

Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking

CONTACTFORMULIER

 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
 • Wij sturen u een bevestiging zodra wij een bericht van u hebben ontvangen.
 • Wij streven ernaar om binnen 24 uur uw vraag te beantwoorden.
 • Wij brengen geen kosten bij u in rekening.

  Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking

   Help, ik heb een strafbeschikking of bestuurlijke boete ontvangen!

    Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking 

   Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking 

   Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking 

   Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking 

   Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking 

   Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking 

   Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking 

   Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking 

   Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking Help, bestuurlijke boete / strafbeschikking 

   Strafbeschikking

   Een strafbeschikking is een straf die opgelegd wordt door het Openbaar Ministerie (OM) voor met name veel voorkomende strafbare feiten. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking kan bezwaar worden gemaakt door verzet in te stellen bij het OM. De strafrechter zal in dat geval de strafzaak in zijn geheel opnieuw beoordelen.

   Ons advies is om nooit zomaar akkoord te gaan met een strafbeschikking. Het is namelijk in bijna alle gevallen zinvol om in verzet te gaan tegen een strafbeschikking, alleen al omdat u met het aanvaarden en betalen van de strafbeschikking bij misdrijven, een strafblad krijgt! Een strafbeschikking staat immers gelijk aan een veroordeling door een rechter en een aantekening hiervan op uw justitiële documentatie (strafblad) kan de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-verklaring) in de weg staan.

   Vaak wordt er een strafbeschikking opgelegd zonder dat er een (proces)dossier is. Relevante stukken ontbreken vaak, bijvoorbeeld voor beoordeling van de vraag of er wel voldoende sprake was van een redelijke verdenking. Tevens kan het OM bij een ontbrekend dossier niet aantonen dat er sprake is van voldoende wettelijk en overtuigend bewijs. Wij raden u daarom aan om het (proces)dossier door een advocaat te laten opvragen en te laten beoordelen.

    

   Bovendien houdt het OM zelden tot nooit rekening met uw persoonlijke of andere omstandigheden die relevant kunnen zijn voor de oplegging van een straf. Voorts kan tijdsverloop door in het instellen van verzet strafvermindering opleveren.

   Heeft u een strafbeschikking ontvangen en wenst u daartegen in verzet te gaan? Wij kunnen u hierbij helpen en desgewenst doorverwijzen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

   Bestuurlijke boete

   Een bestuurlijke boete is een straffende sanctie van een bestuursorgaan, doorgaans bestaande uit de oplegging van een geldboete omdat een voorschrift is overtreden. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het bestuursorgaan bij het opleggen van een bestuurlijke boete gebonden aan een aantal wettelijke vereisten.

   Het opleggen van een bestuurlijke boete vereist een wettelijke grondslag. Daarnaast moet bij het opleggen van een bestuurlijke boete van meer dan € 340,00 de overtreder eerst worden gehoord en moet er een rapport worden opgemaakt. U heeft daarbij het recht om te zwijgen. Het bestuursorgaan moet u daar op wijzen.

   Het boetebesluit moet voorts op grond van de wet verplicht melding te maken van onder andere de overtreding, het overtreden voorschrift en een vermelding van plaats en tijdstip van de constatering. Tot slot mag een bestuurlijke boete niet twee keer voor een zelfde feit worden opgelegd. Tevens mag u niet meer strafrechtelijk worden vervolgd indien aan u voor hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd.

   Indien u een bestuurlijke boete is opgelegd, raden wij u aan om een advocaat te raadplegen. Een advocaat kan namens u het (proces)dossier opvragen en toetsen of het boetebesluit, bewijs en de wijze van verkrijging van het bewijs voldoet aan de wettelijke vereisten. Desgewenst kan een advocaat u bijstaan in het maken van bezwaar tegen de bestuurlijke boete, waardoor een vernietiging, dan wel matiging, van de bestuurlijke boete kan worden bewerkstelligd.

   Bent u het niet eens met een opgelegde bestuurlijke boete en wenst u bezwaar te maken tegen een bestuurlijke boete? Wij kunnen u doorverwijzen naar een gratis advocaat, die namens u bezwaar kan maken tegen de bestuurlijke boete.

   Help, ik heb een strafbeschikking of bestuurlijke boete ontvangen!

    

   Strafbeschikking

   Een strafbeschikking is een straf die opgelegd wordt door het Openbaar Ministerie (OM) voor met name veel voorkomende strafbare feiten. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking kan bezwaar worden gemaakt door verzet in te stellen bij het OM. De strafrechter zal in dat geval de strafzaak in zijn geheel opnieuw beoordelen.

   Ons advies is om nooit zomaar akkoord te gaan met een strafbeschikking. Het is namelijk in bijna alle gevallen zinvol om in verzet te gaan tegen een strafbeschikking, alleen al omdat u met het aanvaarden en betalen van de strafbeschikking bij misdrijven, een strafblad krijgt! Een strafbeschikking staat immers gelijk aan een veroordeling door een rechter en een aantekening hiervan op uw justitiële documentatie (strafblad) kan de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-verklaring) in de weg staan.

   Vaak wordt er een strafbeschikking opgelegd zonder dat er een (proces)dossier is. Relevante stukken ontbreken vaak, bijvoorbeeld voor beoordeling van de vraag of er wel voldoende sprake was van een redelijke verdenking. Tevens kan het OM bij een ontbrekend dossier niet aantonen dat er sprake is van voldoende wettelijk en overtuigend bewijs. Wij raden u daarom aan om het (proces)dossier door een advocaat te laten opvragen en te laten beoordelen.

    

   Bovendien houdt het OM zelden tot nooit rekening met uw persoonlijke of andere omstandigheden die relevant kunnen zijn voor de oplegging van een straf. Voorts kan tijdsverloop door in het instellen van verzet strafvermindering opleveren.

   Heeft u een strafbeschikking ontvangen en wenst u daartegen in verzet te gaan? Wij kunnen u hierbij helpen en desgewenst doorverwijzen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

   Bestuurlijke boete

   Een bestuurlijke boete is een straffende sanctie van een bestuursorgaan, doorgaans bestaande uit de oplegging van een geldboete omdat een voorschrift is overtreden. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het bestuursorgaan bij het opleggen van een bestuurlijke boete gebonden aan een aantal wettelijke vereisten.

   Het opleggen van een bestuurlijke boete vereist een wettelijke grondslag. Daarnaast moet bij het opleggen van een bestuurlijke boete van meer dan € 340,00 de overtreder eerst worden gehoord en moet er een rapport worden opgemaakt. U heeft daarbij het recht om te zwijgen. Het bestuursorgaan moet u daar op wijzen.

   Het boetebesluit moet voorts op grond van de wet verplicht melding te maken van onder andere de overtreding, het overtreden voorschrift en een vermelding van plaats en tijdstip van de constatering. Tot slot mag een bestuurlijke boete niet twee keer voor een zelfde feit worden opgelegd. Tevens mag u niet meer strafrechtelijk worden vervolgd indien aan u voor hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd.

   Indien u een bestuurlijke boete is opgelegd, raden wij u aan om een advocaat te raadplegen. Een advocaat kan namens u het (proces)dossier opvragen en toetsen of het boetebesluit, bewijs en de wijze van verkrijging van het bewijs voldoet aan de wettelijke vereisten. Desgewenst kan een advocaat u bijstaan in het maken van bezwaar tegen de bestuurlijke boete, waardoor een vernietiging, dan wel matiging, van de bestuurlijke boete kan worden bewerkstelligd.

   Bent u het niet eens met een opgelegde bestuurlijke boete en wenst u bezwaar te maken tegen een bestuurlijke boete? Wij kunnen u doorverwijzen naar een gratis advocaat, die namens u bezwaar kan maken tegen de bestuurlijke boete.