Gratis advocaat

Voor mensen met financiële en/of sociaal-maatschappelijke (juridische) problemen is een advocaat in beginsel niet dan wel moeilijk te betalen. Het gebruikelijke uurloon van een advocaat varieert doorgaans tussen de € 175,00 en € 250,00 per uur.

Er bestaat een groep (sociale) advocaten die onvermogende mensen bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid. Bij het verlenen van rechtshulp op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand zal de advocaat voor de rechtzoekende een ‘toevoeging’ aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van een toevoeging wordt de advocaat grotendeels betaald door de overheid en dient de onvermogende rechtzoekende (slechts) een eigen bijdrage te betalen.

In de praktijk komt het soms helaas voor dat de opgelegde eigen bijdrage – die na een doorverwijzing door het Juridisch Loket nog altijd in beginsel minimaal € 143,00 bedraagt – rechtzoekenden ervan weerhoudt om gebruik te maken van een advocaat, terwijl hun rechtsprobleem daar wel om vraagt.

Voor de schrijnende gevallen die echt ‘geen cent hebben te makken’ hebben de advocaten waarmee wij samenwerken zich bereid verklaard om – bij uitzondering – afstand te doen van de opgelegde eigen bijdrage, waardoor u deze niet aan de advocaat behoeft te betalen.

gratis advocaat

CONTACTFORMULIER

 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
 • Wij sturen u een bevestiging zodra wij een bericht van u hebben ontvangen.
 • Wij streven ernaar om binnen 24 uur uw vraag te beantwoorden.
 • Wij brengen geen kosten bij u in rekening.

  Gratis Advocaat

  Voor mensen met financiële en/of sociaal-maatschappelijke (juridische) problemen is een advocaat vaak niet te betalen. Het gebruikelijke uurloon van een advocaat varieert tussen de € 175,00 en € 250,00 per uur.

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  gratis rechtshulp

  Er bestaat een groep (sociale) advocaten die onvermogenden mensen bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid. Bij het verlenen van rechtshulp op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand zal de advocaat voor de rechtszoekende een ‘toevoeging’ aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van een toevoeging wordt de advocaat grotendeels betaald door de overheid en dient de onvermogende rechtszoekende (slechts) een eigen bijdrage te betalen.

  In de praktijk komt het helaas vaak voor dat de opgelegde eigen bijdrage – die na een doorverwijzing door het Juridisch Loket nog altijd minimaal € 143,00 bedraagt – rechtszoekenden ervan weerhoudt om gebruik te maken van een advocaat, terwijl hun rechtsprobleem daar wel om vraagt.

  Wij willen voorkomen dat de verplicht te betalen eigen bijdrage u er niet van weerhoudt om gebruik te maken van een advocaat, terwijl uw rechtsprobleem wel vraagt om professionele rechtshulp van een advocaat. Wij werken daarom uitsluitend samen met advocaten die zich bereidt hebben verklaard om hun dienst gratis te verlenen aan rechtszoekenden, waarvan is gebleken dat deze echt niet in staat zijn om de eigen bijdrage te betalen. Op deze wijze kunnen wij de schrijnende gevallen, de mensen die echt geen geld hebben maar wel (dringend) behoefte hebben aan rechtshulp van een advocaat, doorverwijzen naar een gratis advocaat.

  Gratis Advocaat

  Voor mensen met financiële en/of sociaal-maatschappelijke (juridische) problemen is een advocaat vaak niet te betalen. Het gebruikelijke uurloon van een advocaat varieert tussen de € 175,00 en € 250,00 per uur.

  Er bestaat een groep (sociale) advocaten die onvermogenden mensen bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid. Bij het verlenen van rechtshulp op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand zal de advocaat voor de rechtszoekende een ‘toevoeging’ aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van een toevoeging wordt de advocaat grotendeels betaald door de overheid en dient de onvermogende rechtszoekende (slechts) een eigen bijdrage te betalen.

  In de praktijk komt het helaas vaak voor dat de opgelegde eigen bijdrage – die na een doorverwijzing door het Juridisch Loket nog altijd minimaal € 143,00 bedraagt – rechtszoekenden ervan weerhoudt om gebruik te maken van een advocaat, terwijl hun rechtsprobleem daar wel om vraagt.

  Wij willen voorkomen dat de verplicht te betalen eigen bijdrage u er niet van weerhoudt om gebruik te maken van een advocaat, terwijl uw rechtsprobleem wel vraagt om professionele rechtshulp van een advocaat. Wij werken daarom uitsluitend samen met advocaten die zich bereidt hebben verklaard om hun dienst gratis te verlenen aan rechtszoekenden, waarvan is gebleken dat deze echt niet in staat zijn om de eigen bijdrage te betalen. Op deze wijze kunnen wij de schrijnende gevallen, de mensen die echt geen geld hebben maar wel (dringend) behoefte hebben aan rechtshulp van een advocaat, doorverwijzen naar een gratis advocaat.

  Gratis Advocaat

  Voor mensen met financiële en/of sociaal-maatschappelijke (juridische) problemen is een advocaat vaak niet te betalen. Het gebruikelijke uurloon van een advocaat varieert tussen de € 175,00 en € 250,00 per uur.

  Er bestaat een groep (sociale) advocaten die onvermogenden mensen bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid. Bij het verlenen van rechtshulp op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand zal de advocaat voor de rechtszoekende een ‘toevoeging’ aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van een toevoeging wordt de advocaat grotendeels betaald door de overheid en dient de onvermogende rechtszoekende (slechts) een eigen bijdrage te betalen.

  In de praktijk komt het helaas vaak voor dat de opgelegde eigen bijdrage – die na een doorverwijzing door het Juridisch Loket nog altijd minimaal € 143,00 bedraagt – rechtszoekenden ervan weerhoudt om gebruik te maken van een advocaat, terwijl hun rechtsprobleem daar wel om vraagt.

  Wij willen voorkomen dat de verplicht te betalen eigen bijdrage u er niet van weerhoudt om gebruik te maken van een advocaat, terwijl uw rechtsprobleem wel vraagt om professionele rechtshulp van een advocaat. Wij werken daarom uitsluitend samen met advocaten die zich bereidt hebben verklaard om hun dienst gratis te verlenen aan rechtszoekenden, waarvan is gebleken dat deze echt niet in staat zijn om de eigen bijdrage te betalen. Op deze wijze kunnen wij de schrijnende gevallen, de mensen die echt geen geld hebben maar wel (dringend) behoefte hebben aan rechtshulp van een advocaat, doorverwijzen naar een gratis advocaat.

  Gratis Advocaat

  Voor mensen met financiële en/of sociaal-maatschappelijke (juridische) problemen is een advocaat vaak niet te betalen. Het gebruikelijke uurloon van een advocaat varieert tussen de € 175,00 en € 250,00 per uur.

  Er bestaat een groep (sociale) advocaten die onvermogenden mensen bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid. Bij het verlenen van rechtshulp op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand zal de advocaat voor de rechtszoekende een ‘toevoeging’ aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van een toevoeging wordt de advocaat grotendeels betaald door de overheid en dient de onvermogende rechtszoekende (slechts) een eigen bijdrage te betalen.

  In de praktijk komt het helaas vaak voor dat de opgelegde eigen bijdrage – die na een doorverwijzing door het Juridisch Loket nog altijd minimaal € 143,00 bedraagt – rechtszoekenden ervan weerhoudt om gebruik te maken van een advocaat, terwijl hun rechtsprobleem daar wel om vraagt.

  Wij willen voorkomen dat de verplicht te betalen eigen bijdrage u er niet van weerhoudt om gebruik te maken van een advocaat, terwijl uw rechtsprobleem wel vraagt om professionele rechtshulp van een advocaat. Wij werken daarom uitsluitend samen met advocaten die zich bereidt hebben verklaard om hun dienst gratis te verlenen aan rechtszoekenden, waarvan is gebleken dat deze echt niet in staat zijn om de eigen bijdrage te betalen. Op deze wijze kunnen wij de schrijnende gevallen, de mensen die echt geen geld hebben maar wel (dringend) behoefte hebben aan rechtshulp van een advocaat, doorverwijzen naar een gratis advocaat.