Wie zijn wij?

Onterechtevordering.nl bestaat uit een groep juristen met een sociaal-juridische achtergrond. Wij hebben als doel om particulieren met sociale juridische problematiek, die geen/onvoldoende financiële middelen en juridische kennis hebben, eerstelijns rechtshulp te verlenen. Samen met de cliënt maken we een analyse van de (juridische) problematiek en de persoonlijke situatie. Op basis van de analyse wordt gekeken naar een passende oplossing. Waar nodig maken wij gebruik van ons brede netwerk, bijvoorbeeld door men door te verwijzen naar een nagenoeg gratis gespecialiseerde advocaat of een maatschappelijk werker.

OVER ONS

Over ons

Particulieren met een juridisch probleem of die in een juridisch geschil zijn beland, weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken. Vaak ontbreekt de juridische kennis en ervaring die benodigd is voor een juiste en adequate aanpak. Bovendien wordt een particulier, die niet door een jurist en/of advocaat wordt bijgestaan, vaak niet serieus genomen door de professionele wederpartij. Dit vinden wij onacceptabel. De praktijk heeft inmiddels aangetoond dat professionele/machtige partijen bewust of onbewust misbruik maken van de onwetendheid van de particulier, met als gevolg dat onterechte of niet inbare (verjaarde) vorderingen met succes worden geïncasseerd, en er beslag wordt gelegd terwijl dat helemaal niet kan en/of mag.

Het is daarom dat wij ons inzetten om onterechte en/of onrechtmatige beslagen, afsluitingen, vorderingen, ontruimingen te signaleren om deze vervolgens met succes voor u aan te vechten. Onze gekwalificeerde juristen hebben de benodigde kennis en ervaring om juridische onregelmatigheden te herkennen. Vervolgens kunnen onze juristen of een gratis advocaat uit ons netwerk het probleem daadwerkelijk aanpakken, zonder dat u wordt geconfronteerd met een torenhoge factuur.

Wij zijn klaar met professionele partijen die bewust dan wel onbewust misbruik maken van de juridische onwetendheid van de particulier, waardoor er veel vorderingen worden geïncasseerd die onterecht zijn, reeds zijn verjaard of zijn vermeerderd met onterecht hoge incassokosten. Ook het niet in acht nemen van de beslagvrije voet en verkapte loonbeslagen moeten worden tegen gegaan. Wij kunnen voor u bekijken of u één van de ‘slachtoffers’ bent van deze onregelmatigheden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In het telefonische intakegesprek analyseren wij uw (juridische) probleem en uw persoonlijke situatie. Vervolgens kijken we samen met u voor een oplossing van het probleem en welke stappen en middelen daarvoor nodig zijn. Uitgangspunt is het stabiliseren van uw probleem om deze vervolgens te verhelpen. Wij maken ons sterk voor adequate en kwalitatief goede rechtsbijstand voor particulieren die het echt nodig hebben, maar daarvoor niet de (financiële) middelen hebben.

Particulieren met een juridisch probleem of die in een juridisch geschil zijn beland, weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken. Vaak ontbreekt de juridische kennis en ervaring die benodigd is voor een juiste en adequate aanpak. Bovendien wordt een particulier, die niet door een jurist en/of advocaat wordt bijgestaan, vaak niet serieus genomen door de professionele wederpartij. Dit vinden wij onacceptabel. De praktijk heeft inmiddels aangetoond dat professionele/machtige partijen bewust of onbewust misbruik maken van de onwetendheid van de particulier, met als gevolg dat onterechte of niet inbare (verjaarde) vorderingen met succes worden geïncasseerd, en er beslag wordt gelegd terwijl dat helemaal niet kan en/of mag.

Het is daarom dat wij ons inzetten om onterechte en/of onrechtmatige beslagen, afsluitingen, vorderingen, ontruimingen te signaleren om deze vervolgens met succes voor u aan te vechten. Onze gekwalificeerde juristen hebben de benodigde kennis en ervaring om juridische onregelmatigheden te herkennen. Vervolgens kunnen onze juristen of een gratis advocaat uit ons netwerk het probleem daadwerkelijk aanpakken, zonder dat u wordt geconfronteerd met een torenhoge factuur.

Wij zijn klaar met professionele partijen die bewust dan wel onbewust misbruik maken van de juridische onwetendheid van de particulier, waardoor er veel vorderingen worden geïncasseerd die onterecht zijn, reeds zijn verjaard of zijn vermeerderd met onterecht hoge incassokosten. Ook het niet in acht nemen van de beslagvrije voet en verkapte loonbeslagen moeten worden tegen gegaan. Wij kunnen voor u bekijken of u één van de ‘slachtoffers’ bent van deze onregelmatigheden.

Onterechte vordering – gratis juridische bijstand

OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS OVER ONS